03/12/2018

DILLUNS DE LA SETMANA I D'ADVENT

Sant Francesc Xavier, prevere (Memòria)
Lectura primera Is 2,1-5
El Senyor reuneix totes les nacions en la pau eterna del Regne de Déu
Lectura del llibre d'Isaïes
Paraules revelades a Isaïes, fill d'Amós, sobre Judà i Jerusalem:
Als darrers temps s'alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. Totes les nacions hi afluiran, hi aniran tots els pobles dient: «Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim les seves rutes», perquè, de Sió, en surt l'ensenyament; de Jerusalem, l'oracle del Senyor.
Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra, ni s'entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor.

Salm responsorial 121,1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9 (R.: cf. 1)
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor».
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

R. Anem amb alegria a la casa del Senyor.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós.
És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor. R.

A complir l'aliança d'Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David. R.

Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t'estimen,
que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets». R.

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu».
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat. R.

Al·leluia Cf. Salm 79,4
Senyor, Déu nostre, veniu a alliberar-nos;
feu-nos veure la claror de la vostra mirada.

Evangeli Mt 8,5-11
Molts vénen d'orient i d'occident al Regne del cel
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús entrà a Cafar-Naüm. Un centurió l'anà a trobar i li deia: «Senyor, el meu criat és al llit a casa, paralític i amb uns dolors terribles». Jesús li diu: «Vinc a curar-lo». Li respon el centurió: «Senyor; jo no sóc digne que entreu a casa meva: Digueu-ho només de paraula, i el meu criat es posarà bo. Jo també sé què és tenir autoritat: tinc soldats a les meves ordres, i si a un li dic que se'n vagi, se'n va, i si a un altre li dic que vingui, ve, i si al meu criat li mano que faci una cosa, la fa».
Quan Jesús ho sentí, se n'admirà, i digué als qui el seguien: «Us ho dic amb tota veritat: No he trobat dintre d'Israel ningú que tingués tanta fe. I jo us asseguro que vindrà molta gent d'orient i d'occident, i s'asseuran a taula amb Abraham, Isaac i Jacob en el Regne del cel».