15/09/2021 

MARE DE DÉU DELS DOLORS

Memòria


L'evangeli d'aquesta memòria és propi.
La lectura primera és de la fèria corresponent.

Lectura primera 1Tm 3,14-16
El misteri de la pietat és immens
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu
Estimat, espero que aviat vindré, però, per si trigava, t'escric això, perquè sàpigues com t'has de comportar a la casa de Déu, que és l'Església del Déu viu, columna i fonament de la veritat. És realment immens el misteri de la pietat: Visible en el cos, garantit per l'Esperit, aparegut als àngels, proclamat a tots els pobles, cregut en el món, endut a la glòria.

Salm responsorial 110,1-2.3-4.5-6 (R.: 2a)
De tot cor enalteixo el Senyor,
amb els justos davant de tot el poble.
Les obres del Senyor són grans,
qui les contempla les estima.

R. Les obres del Senyor són grans.

La seva gesta és gloriosa i esplèndida,
es manté per sempre la seva bondat.
El Senyor, benigne i entranyable,
instituí un memorial dels seus prodigis. R.

Recordant-se per sempre del seu pacte,
donà un aliment als qui el veneren.
Demostrà la força del seu braç,
repartint al seu poble la terra dels nadius. R.

Al·leluia
Feliç la Verge Maria,
que al peu de la creu de Jesús
meresqué, sense morir, la palma del martiri.

Evangeli Jo 19,25-27
La bona mare s'entristia i patia
mentre veia els sofriments del seu Fill
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
Vora la creu de Jesús hi havia la seva mare i la germana de la seva mare, Maria, la dona de Cleofàs, i Maria Magdalena. Jesús veié la seva mare i, al costat d'ella, el deixeble que ell estimava, i digué a la mare: «Dona, aquí tens el teu fill». Després digué al deixeble: «Aquí tens la teva mare». I d'aleshores ençà el deixeble l'acollí a casa seva.

O bé:

Evangeli Lc 2,33-35
A tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el pare de Jesús i la seva mare estaven meravellats d'això que es deia d'ell. Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare: «Aquest noi serà motiu que molts caiguin a Israel i molts d'altres s'alcin; serà una senyera combatuda, i a tu mateixa una espasa et traspassarà l'ànima; així es revelaran els sentiments amagats als cors de molts».