1 de maig

SANT JOSEP OBRER

Memòria lliure


L'evangeli d'aquesta memòria és propi.
La primera lectura és de la fèria corresponent del temps pasqual.


Al·leluia Salm 67,20
Beneït sigui el Senyor dia rere dia;
és ell qui ens porta,
el Déu salvador nostre.

Evangeli Mt 13,54-58
No és el fill del fuster?
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús arribà a Natzaret, el seu poble, i ensenyava la gent en la sinagoga del poble. Ells se n'estranyaven i deien: «D'on li venen aquesta saviesa i el poder de fer miracles? No és el fill del fuster? La seva mare, no és aquella que es diu Maria? Els seus germans, no es diuen Jaume, Josep, Simó i Judes? I les seves germanes, no viuen totes entre nosaltres? D'on li ve tot això?» I se n'escandalitzaven. Jesús els digué: «Els profetes només són mal rebuts al seu poble i entre els de casa seva». I no hi va fer gaires miracles, perquè no creien en ell.