ABREVIATURES


_____
Ag
Am
Ap
Ba
1C
2C
Col
1Cr
2Cr
Ct
Dn
Dt
Ecle
Ef
Esd
Est
Ex
Ez
Fets
Fl
Flm
Ga
Gn
Ha
He
Is
Jb
Jdt
Jl
Jm
Jn
Jo
1Jo
2Jo
3Jo
Jr
Js
Jt
Jud
Lc
Lm
Lv
1M
2M
Mc
Mi
Ml
Mt
Na
Ne
Nm
Os
1Pe
2Pe
Pr
1R
2R
Rm
Rt
1S
2S
Sa
Sir
Salm
So
Tb
1Te
2Te
1Tm
2Tm
Tt
Za

__________________
Ageu
Amós
Apocalipsi
Baruc
1 als de Corint
2 als de Corint
Als de Colosses
1 Cròniques
2 Cròniques
Càntic dels Càntics
Daniel
Deuteronomi
Eclesiastès
Als d’Efes
Esdres
Ester
Èxode
Ezequiel
Fets dels Apòstols
Als de Filips
A Filèmon
Als de Galàcia
Gènesi
Habacuc
Als Hebreus
Isaïes
Job
Judit
Joel
Jaume
Jonàs
Joan
1 Joan
2 Joan
3 Joan
Jeremies
Josuè
Jutges
Judes
Lluc
Lamentacions
Levític
1 Macabeus
2 Macabeus
Marc
Miquees
Malaquies
Mateu
Nahum
Nehemies
Nombres
Osees
1 Pere
2 Pere
Proverbis
1 Reis
2 Reis
Als de Roma
Rut
1 Samuel
2 Samuel
Saviesa
Jesús fill de Sira (Eclesiàstic)
Salms
Sofonies
Tobit
1 als de Tessalònica
2 als de Tessalònica
1 a Timoteu
2 a Timoteu
A Titus
Zacaries
_____
Dg
Dl
Dt
Dc
Dj
Dv
Ds

__________________
Diumenge
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte