11 de juliol

EL NOSTRE PARE SANT BENET,

ABAT, PATRÓ D'EUROPA

SolemnitatLectura primera Pr 2,1-9
Que el teu cor sigui amatent per a entendre
Lectura del llibre dels Proverbis
Fill meu, si aculls el que jo et dic i guardes com un tresor tot el que et mano, si escoltes atentament la saviesa i el teu cor és amatent a entendre, si crides la intel·ligència i la invites a venir, si la busques com si fos plata i et deleixes per ella com pels tresors amagats, comprendràs què vol dir venerar el Senyor i trobaràs el coneixement de Déu. Perquè és el Senyor el qui dona la saviesa; el coneixement i la intel·ligència surten dels seus llavis. Ell reserva per als homes rectes el seu ajut, protegeix els qui porten una vida honrada, guarda els camins dels homes justos i vetlla per les rutes dels seus fidels. Llavors entendràs la bondat i la justícia i encertaràs sempre els bons camins.

Salm responsorial 1,1-2.3.4-5.6 (R.: Jr 17,7)
Feliç l'home que no es guia pels consells dels injustos,
ni va pels camins dels pecadors,
ni s'asseu al ròdol burleta dels descreguts.
Estima de cor la llei del Senyor,
la repassa meditant-la nit i dia.

R. Feliç l'home que té posada en el Senyor la seva confiança.

Serà com un arbre que arrela vora l'aigua:
dona fruit quan n'és el temps
i mai no es marceix el seu fullatge,
duu a bon terme tot el que emprèn. R.

No serà així la sort dels injustos;
seran com la palla escampada pel vent.
Els culpables no resistiran al judici,
cauran els pecadors a l'aplec dels justos. R.

El Senyor empara els camins dels justos,
i els dels culpables acaben malament. R.

O bé:

Salm responsorial 33,2-3.4 i 6.9 i 12.14-15 (R.: 2a)
Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n'alegraran els humils quan ho sentin.

R. Beneiré el Senyor en tot moment.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum
i no haureu d'abaixar els ulls, avergonyits. R.

Tasteu, i veureu que n'és, de bo, el Senyor;
feliç l'home que s'hi refugia.
Veniu, fills meus, escolteu-me;
us ensenyaré com heu de venerar el Senyor. R.

Guarda't la llengua del mal,
que no diguin res de fals els teus llavis.
Decanta't del mal i fes el bé,
busca la pau, procura aconseguir-la. R.

Lectura segona Ef 4,1-6
No escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l'esperit
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d'Efes
Germans, jo, pres per causa del Senyor, us prego que visqueu com ho demana la vocació que heu rebut, amb tota humilitat i mansuetud, amb paciència, suportant-vos amb amor els uns als altres, no escatimant cap esforç per estrènyer la unitat de l'esperit amb els lligams de la pau. Un sol cos i un sol esperit, com és també una sola l'esperança que neix de la vocació rebuda. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme, un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tot, actua a través de tot i és present en tot.

O bé:

Lectura segona Col 3,12-17
Estimeu-vos, que l'amor tot ho lliga i perfecciona
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió, de bondat, d'humilitat, de serenor, de paciència; suporteu-vos els uns als altres i, si alguns tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això estimeu-vos, que l'amor tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts. Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d'obra, feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies.

Al·leluia Col 3,15
Que la pau de Crist coroni en els vostres cors
els combats que manteniu;
recordeu que en aquesta pau heu estat cridats
a formar un sol cos.

Evangeli Lc 22,24-27
Jo em comporto entre vosaltres com el qui serveix
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps hi hagué una disputa entre els apòstols sobre quin havia de ser considerat més important. Jesús els digué: «Els reis de totes les nacions disposen com a amos dels seus súbdits, i els qui tenen autoritat es donen el títol de "benefactors". Entre vosaltres no ha de ser pas així: el més important d'entre vosaltres s'ha de comportar com si fos el més jove i el qui mana s'ha de comportar com el criat que serveix. Qui és més important, el qui seu a taula o el criat que el serveix? Oi que ho és el qui seu a taula? Doncs jo em comporto entre vosaltres com el qui serveix».

O bé:

Al·leluia Mt 5,3
Feliços els pobres en l'esperit;
el Regne del cel és per a ells.

Evangeli Mt 19,27-30
Vosaltres, que ho heu deixat tot i m'heu seguit,
en rebreu molt més
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps Pere digué a Jesús: «Mireu, nosaltres ho hem deixat tot per seguir-vos. Què ens tocarà?» Jesús li respongué: «Us ho dic amb tota veritat: vosaltres, els qui m'heu seguit, quan el món renaixerà i el Fill de l'home s'asseurà gloriós al seu tron, també vosaltres us asseureu en dotze trons per governar les dotze tribus d'Israel. I tothom qui pel meu nom ha deixat cases, germans i germanes, pare i mare, fills o camps, en rebrà molt més i posseirà la vida eterna. Però molts que ara són darrers, seran primers, i molts primers, darrers».

O bé:

Al·leluia Mt 5,3
Feliços els pobres en l'esperit:
el Regne del cel és per a ells.

Evangeli Mt 5,1-12a
Alegreu-vos i feu festa
perquè la vostra recompensa és gran en el cel
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la muntanya, s'assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: «Feliços els pobres en l'esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els qui estan de dol: vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país. Feliços els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que seran saciats. Feliços els compassius: Déu els compadirà. Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els reconeixerà com a fills. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva, us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos-en i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel».