14 de febrer

SANTS CIRIL, MONJO, I METODI, BISBE,
PATRONS D'EUROPA

FestaLectura primera Fets 13,46-49
Ara ens adrecem als qui no són jueus
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pau i Bernabé digueren als jueus: «Era el nostre deure anunciar-vos primer a vosaltres la paraula de Déu. Però ja que vosaltres no la voleu rebre i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als qui no són jueus. Així ens ho té ordenat el Senyor: "T'he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins als límits de la terra"». Quan sentiren això els qui no eren jueus, se n'alegraren, i lloaven la paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna es convertiren a la fe. La paraula del Senyor s'escampava per tota la regió.

Salm responsorial 116,1.2 (R.: Mc 16,15)
Lloeu el Senyor, tots els pobles,
Glorifiqueu-lo totes les nacions.

R. Aneu, anuncieu l'evangeli per tot el món.

O bé:
Al·leluia.

El seu amor per nosaltres és immens
La fidelitat del Senyor durarà sempre. R.

Al·leluia Mt 28,19a.20b
Aneu a convertir tots els pobles,
diu el Senyor;
jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món.

Evangeli Lc 10,1-9
Hi ha molt a segar i pocs segadors
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, el Senyor en designà encara setanta-dos, i els envià que s'avancessin de dos en dos cap a cada poble i a cada lloc on ell mateix havia d'anar. Els deia: «Hi ha molt a segar i pocs segadors: demaneu a l'amo dels sembrats que enviï homes a segar-los. Aneu. Us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni calçat, no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa digueu primer: "Pau en aquesta casa". Si hi viu un home de pau, la pau que li desitgeu reposarà en ell; si no, retornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa i compartiu allò que tinguin per menjar i beure: els treballadors bé es mereixen el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si en un poble us reben bé, mengeu el que us posin a taula, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent d'aquell lloc: "El Regne de Déu és a prop vostre"».