15 d'agost

ASSUMPCIÓ DE LA BENAURADA VERGE MARIA

Solemnitat


MISSA DE LA VIGÍLIA


Lectura primera 1Cr 15,3-4.15-16;16,1-2
Portaren l'arca de Déu i la posaren dins el tabernacle
que David li havia fet preparar
Lectura del primer llibre de les Cròniques
En aquells dies, David reuní a Jerusalem tot el poble d'Israel, per traslladar l'arca del Senyor al lloc que li havia preparat. Reuní també els descendents d'Aharon i els levites.
Els levites portaven a l'espatlla l'arca de Déu amb les barres, tal com ho havia manat Moisès, d'acord amb les ordres que havia rebut del Senyor. David encarregà als caps dels levites que col·loquessin els seus germans cantors, amb els seus instruments, les arpes, les lires i els címbals, i que entonessin cants d'alegria. Els levites portaren l'arca de Déu i la posaren dins el tabernacle que David li havia fet preparar. Després, a la presència de Déu, oferiren holocaustos i víctimes de comunió. Quan David hagué acabat d'oferir aquests sacrificis, beneí el poble en el nom del Senyor.

Salm responsorial 131,6-7.9-10.13-14 (R.: 8)
Hem trobat l'arca a la plana de Jàar,
hem sabut que és al poble d'Efrata.
Entrem, doncs, a casa seva,
venerem l'escambell dels seus peus.

R. Alceu-vos, Senyor, veniu al lloc on heu de quedar-vos
vós amb l'arca del vostre poder.

Que els sacerdots es vesteixin de festa
i esclatin els fidels en crits d'alegria.
Per amor de David, servent vostre,
no refuseu d'acollir el vostre Ungit. R.

El Senyor s'estima la ciutat de Sió,
l'ha escollida per fer-hi estada:
«És aquí on vull quedar-me per sempre,
m'agrada, hi vull residir». R.

Lectura segona 1C 15,54-57
Déu ens dona la victòria per Jesucrist
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, quan aquesta existència mortal es revestirà d'aquella que és immortal, es complirà allò que diu l'Escriptura: «La victòria ha engolit la mort. Oh mort, on és la teva victòria? On és l'agulló que t'incitava?». L'agulló que incitava la mort és el pecat, i el vigor del pecat ve de la Llei. Però, donem gràcies a Déu: ell ens dona la victòria per Jesucrist, el nostre Senyor.

Al·leluia Lc 11,28
Sortosos els qui escolten la paraula de Déu
i la guarden.

Evangeli Lc 11,27-28
Sortoses les entranyes que us van dur
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, mentre Jesús parlava, una dona cridà entre la gent: «Sortoses les entranyes que us van dur i els pits que us van criar».
Però Jesús li respongué: «Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden».

Missa del dia