24 d'agost

SANT BARTOMEU, APÒSTOL

FestaLectura primera Ap 21,9b-14
Un fonament que duia els noms dels dotze apòstols de l'Anyell
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
L'àngel em digué: «Vine, que et faré veure la núvia, l'esposa de l'Anyell». I em transportà en l'esperit dalt una muntanya gran i alta, i m'ensenyà la ciutat santa de Jerusalem, que baixava del cel, de la presència de Déu, i la glòria de Déu l'envoltava. Resplendia com les pedres més precioses, com un jaspi de transparència cristal·lina. Tenia una muralla gran i alta, amb dotze portes. A les portes hi havia dotze àngels i dotze noms gravats, que són els de les dotze tribus d'Israel. Tres de les portes miraven a llevant, tres al nord, tres al sud i tres a ponent. La muralla reposava sobre un fonament de dotze pedres que duia el nom dels dotze apòstols de l'Anyell.

Salm responsorial 144,10-11.12-13ab.17-18 (R.: cf. 11a)
Senyor, que us enalteixin les vostres criatures,
que us beneeixin els fidels;
que proclamin la glòria del vostre regne
i parlin de la vostra potència.

R. Que els fidels, Senyor,
proclamin la glòria del vostre regne.

Que facin conèixer als homes
les gestes del Senyor,
la magnificència gloriosa del seu regne.
El vostre regne s'estén a tots els segles,
el vostre imperi, a totes les generacions. R.

Són camins de bondat, els del Senyor,
les seves obres són obres d'amor.
El Senyor és a prop dels qui l'invoquen,
dels qui l'invoquen amb sinceritat. R.

Al·leluia Jo 1,49b
Rabí, vós sou el Fill de Déu,
sou el Rei d'Israel.

Evangeli Jo 1,45-51
Mireu un israelita digne d'aquest nom, un home que no enganya
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Felip trobà Natanael i li digué: «Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès, en el llibre de la Llei, i els profetes: és Jesús, fill de Josep, de Natzaret». Natanael li contestà: «En pot sortir res de bo, de Natzaret?» Li diu Felip: «Vine i ho veuràs». Quan Jesús veié Natanael que venia, digué d'ell: «Mireu un israelita digne d'aquest nom, un home que no enganya». Li diu Natanael: «D'on em coneixeu?» Jesús li respon: «T'he vist quan eres sota la figuera, abans que Felip et cridés». Li diu Natanael: «Rabí, vós sou el Fill de Déu, sou el Rei d'Israel». Jesús li respon: «Perquè et dic que t'he vist sota la figuera ja creus? Encara veuràs coses molt més grans». I afegí: «Us ho dic amb tota veritat: veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l'home».