Dia 25 de desembre

NADAL

Solemnitat amb Octava



MISSA DE L'ALBA


Lectura primera Is 62,11-12
El teu salvador és aquí
Lectura del llibre d'Isaïes
Escolta el que el Senyor fa sentir fins als termes més llunyans de la terra: «Digueu a la ciutat de Sió: El teu salvador ja és aquí; l'acompanya el fruit de la seva victòria, el precedeixen els seus trofeus. A vosaltres us diran "El-poble-sant", "Els-redimits-del-Senyor", i a tu et diran "La-que-té-un-enamorat", "La-ciutat-no-abandonada"».

Salm responsorial 96,1 i 6.11-12
El Senyor és rei. La terra ho celebra,
se n'alegren totes les illes.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria.

R. Avui resplendeix una llum per a nosaltres:
ens ha nascut el Senyor.

Apunta per als justos la llum,
i l'alegria per als rectes de cor.
Justos, celebreu festes en honor del Senyor,
enaltiu el record de la seva santedat. R.

Lectura segona Tt 3,4-7
Déu ens salva per la seva bondat
Lectura de la carta de sant Pau a Titus
Quan s'ha revelat la bondat de Déu, salvador nostre, i l'amor que ell té als homes, no l'han mogut les obres que nosaltres podíem haver fet, sinó la seva bondat que ens salva amb un bany d'aigua regenerador i amb el poder renovador de l'Esperit Sant, que ell ha vessat a mans plenes sobre nosaltres per Jesucrist, el nostre salvador; així, justos per la seva gràcia, som hereus de la vida eterna, que des d'ara tenim dret a esperar.

Al·leluia Lc 2,14
Glòria a Déu a dalt del cel,
i a la terra pau als homes que estima el Senyor.

Evangeli Lc 2,15-20
Els pastors trobaren Maria i Josep amb el nen
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
Quan els àngels se'n tornaren al cel, deien entre ells els pastors: «Arribem-nos a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber». Hi anaren, doncs, tot seguit, i trobaren Maria i Josep, amb el nen a la menjadora. Havent-ho vist amb els propis ulls, van contar el que els havien dit d'aquell infant, i tothom qui ho sentia es meravellava del que deien els pastors. Maria conservava aquests records en el seu cor i els meditava. Després els pastors se'n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit; tot van trobar-ho com els ho havien anunciat.

Missa del dia