27 de desembre

SANT JOAN, APÒSTOL I EVANGELISTA

FestaLectura primera 1Jo 1,1-4
Us anunciem a vosaltres allò que hem vist i sentit
Comença la primera carta de sant Joan
Estimats: Això ja era des del principi. Nosaltres ho hem sentit, ho hem vist amb els nostres ulls, ho hem contemplat i ho hem tocat amb les nostres pròpies mans. Volem dir la Paraula de la vida. Ja que la vida s'ha manifestat, i nosaltres l'hem vista i en donem testimoni, i us anunciem la vida eterna, la que estava amb el Pare i ara se'ns ha aparegut. I ara us anunciem també a vosaltres això que hem vist i sentit, perquè tingueu comunió amb nosaltres, que estem amb comunió amb el Pare i amb Jesucrist, el seu Fill. Us escrivim això perquè el nostre goig sigui complet.

Salm responsorial 96,1-2.5-6.11-12 (R.: 12a)
El Senyor és rei. La terra ho celebra,
se n'alegren totes les illes.
Foscor i nuvolades vetllen entorn d'ell,
justícia i raó sostenen el seu tron.

R. Justos, celebreu festes en honor del Senyor.

Es fonen com cera les muntanyes
davant del Senyor de tota la terra.
El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria. R.

Apunta per als justos la llum,
i l'alegria per als rectes de cor.
Justos, celebreu festes en honor del Senyor,
enaltiu el record de la seva santedat. R.

Al·leluia
Oh Déu, us lloem. Senyor, us glorifiquem.
El cor gloriós dels apòstols us dona lloança.

Evangeli Jo 20,2-8
L'altre deixeble s'avançà a Pere i arribà primer al sepulcre
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
El diumenge, Maria Magdalena se n'anà corrents a trobar Simó Pere i l'altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S'han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l'han posat». Llavors Pere, amb l'altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l'altre deixeble s'avançà i arribà primer al sepulcre, s'ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d'amortallar, però no hi entrà. Darrere d'ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d'amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l'altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué.