29 de juny

SANTS PERE I PAU, APÒSTOLS

Solemnitat


MISSA DE LA VIGÍLIA


Lectura primera Fets 3,1-10
Et dono el que tinc: en el nom de Jesús, camina!
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Pere i Joan pujaven al temple a mitja tarda per pregar. En aquells moments portaven un home invàlid de naixement, que deixaven cada dia a una entrada del temple anomenada «Porta Bonica», per demanar caritat als qui entraven al temple. L'home, en veure que Pere i Joan anaven a entrar, els demanà caritat. Pere, amb Joan, fixà els ulls en ell i li digué: «Mira'ns». L'home se'ls mirà, esperant que li donarien alguna cosa, i Pere li digué: «No tinc plata ni or, però et dono el que tinc: En el nom de Jesucrist, el Natzarè, camina!». Pere li agafà la mà dreta i l'aixecà. A l'instant les plantes dels peus i els turmells se li enfortiren, es posà dret d'un salt, i caminava, i entrà amb ells al temple caminant i saltant i lloant Déu. Tot el poble el veié com caminava i lloava Déu, i n'estaven meravellats: no s'explicaven què li podia haver passat, perquè tothom el coneixia, i sabien que era l'home que seia cada dia demanant caritat a la Porta Bonica del temple.

Salm responsorial 18,2-3.4-5 (R.: 5a)
El cel parla de la glòria de Déu,
l'estelada anuncia el que han fet les seves mans.
Els dies, l'un a l'altre, es transmeten el missatge,
l'una a l'altra se'l revelen les nits.

R. La seva crida s'escampa a tota la terra.

Silenciosament, sense paraules,
sense que ningú els senti la veu,
la seva crida s'escampa a tota la terra,
escolten el seu llenguatge fins als límits del món. R.

Lectura segona Ga 1,11-20
Déu m'ha escollit des de les entranyes de la mare
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
Germans, vull que ho sapigueu: la Bona Nova que us vaig anunciar no ve dels homes, perquè no l'he rebuda de cap home ni l'he apresa de ningú: l'he rebuda per una revelació de Jesucrist. Ja heu sentit parlar del meu comportament en el judaisme: amb quina fúria jo perseguia l'Església de Déu i l'atropellava; sobrepassava dins el judaisme molts compatricis de la meva edat, ja que era molt més zelós de les tradicions dels meus pares. Però Déu m'havia escollit des de les entranyes de la mare i m'havia cridat per la seva gràcia. Quan a ell, doncs, li semblà bé, em revelà el seu Fill, perquè jo l'anunciés als qui no són jueus. Tot seguit, sense haver consultat cap home de carn i sang, sense haver pujat a Jerusalem, a trobar els qui ja eren apòstols abans que jo, me'n vaig anar a Aràbia, i d'allà vaig tornar a Damasc. Només tres anys més tard vaig pujar a Jerusalem per conèixer Quefes, i vaig passar quinze dies amb ell. Dels altres apòstols no en vaig veure cap, fora de Jaume, el germà del Senyor. Tot això que us escric és veritat. Us asseguro davant Déu que no menteixo.

Al·leluia Jo 21,17d
Senyor, vós ho sabeu tot:
ja ho sabeu que us estimo.

Evangeli 21,15-19
Pastura els meus anyells.
Pastura les meves ovelles
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
Quan Jesús s'aparegué als deixebles vora el llac de Tiberíades i hagué esmorzat amb ells, digué a Simó Pere: «Simó, fill de Joan, m'estimes més que aquests?». Ell li contesta: «Sí, Senyor; ja ho sabeu que us estimo». Jesús li diu: «Pastura els meus anyells». Per segona vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m'estimes?». Ell li contesta: «Sí, Senyor, ja ho sabeu que us estimo». Jesús li diu: «Pastura les meves ovelles». Per tercera vegada li diu Jesús: «Simó, fill de Joan, m'estimes?». Pere s'entristí que Jesús li preguntés per tercera vegada si l'estimava, i li contestà: «Senyor, vós ho sabeu tot, ja ho sabeu que us estimo». Li diu Jesús: «Pastura les meves ovelles. T'ho dic amb tota veritat: Quan eres jove, et cenyies tu mateix i anaves on volies, però a les teves velleses, obriràs les mans i un altre et cenyirà per portar-te allà on no vols». Jesús li deia això per indicar com seria la mort amb què Pere havia de donar glòria a Déu. Després d'aquestes paraules, Jesús afegí: «Vine amb mi».

Missa del dia