DIJOUS DE LA SETMANA III DE PASQUA


Lectura primera Fets 8,26-40
Aquí tenim aigua. Per què no m'hi podries batejar?
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, un àngel del Senyor digué a Felip: «Ves-te'n al sud, al camí del desert de Jerusalem a Gaza». Felip se n'hi anà, i trobà un etíop que, en el seu carruatge, estava llegint el profeta Isaïes. Era un alt funcionari i tresorer de Candaca, la reina dels etíops. Havia vingut en pelegrinatge a Jerusalem i ara se'n tornava.
L'Esperit digué a Felip: «Avança't fins en aquest carruatge». Felip alleugerí el pas, el sentí que llegia el profeta Isaïes i li preguntà: «Entens això que estàs llegint?» El funcionari li va respondre: «Com ho he d'entendre, si ningú no m'orienta?» Llavors invità Felip que s'assegués amb ell dalt el seu carruatge. La pàgina de l'Escriptura que llegia era aquesta: «Com els anyells portats a matar o les ovelles mentre les esquilen, ell callava i no obria ni tan sols la boca. Se l'han endut de la presó i del tribunal, i qui es preocupa de la seva sort? Perquè fou segat d'entre els qui viuen». El funcionari va demanar a Felip: «Em podries explicar si aquí el profeta parla d'ell o d'algun altre?» Aleshores Felip, començant per aquest punt de l'Escriptura, li va anunciar la Bona Nova de Jesús. Pel camí van arribar en un lloc on hi havia aigua, i el funcionari li digué: «Aquí tenim aigua. Per què no m'hi podries batejar?» Van parar el carruatge, van baixar tots dos a l'aigua, i Felip el va batejar.
Quan van sortir de l'aigua, l'Esperit del Senyor s'emportà Felip. El funcionari reial ja no el tornà a veure, però va seguir tot joiós el seu camí. Felip es trobà a Asdod i predicava l'evangeli per les poblacions on passava fins a arribar a Cesarea.

Salm responsorial 65,8-9.16-17.20 (R.: 1)
Pobles, beneïu el nostre Déu,
feu sentir el vostre crit de lloança;
Déu ens preserva la vida
i manté segurs els nostres peus.

R. Aclama Déu, tota la terra.

O bé:
Al·leluia.

Veniu, fidels de Déu, escolteu-me;
us contaré el que ha fet per mi.
Mentre jo l'invocava,
ja tenia a flor de llavis l'acció de gràcies. R.

Beneït sigui Déu:
No ha refusat la meva súplica,
ni m'ha negat el seu amor. R.

Al·leluia Jo 6,51
Jo soc el pa viu, baixat del cel,
diu el Senyor;
qui menja aquest pa viurà per sempre.

Evangeli Jo 6,44-51
Jo soc el pa viu, baixat del cel
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Ningú no pot venir a mi si no l'atreu el Pare que m'ha enviat. I els qui venen a mi, jo els ressuscitaré el darrer dia. Diu el llibre dels Profetes que tots seran instruïts per Déu. Tots els qui han sentit l'ensenyament del Pare i l'han après venen a mi. No vull dir que algú hagi vist mai el Pare: només l'ha vist el qui ve de Déu; aquest sí que ha vist el Pare. Us ho dic amb tota veritat: els qui creuen tenen vida eterna. Jo soc el pa que dona la vida. Els vostres pares, tot i haver menjat el mannà en el desert, moriren, però el pa de què jo parlo és aquell que baixa del cel perquè no mori ningú dels qui en mengen. Jo soc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré és la meva carn: perquè doni vida al món».