DIJOUS DE LA SETMANA IV DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1R 2,1-4.10-12
Me'n vaig ja pel camí que tothom segueix.
Sigues valent i porta't com un home
Lectura del primer llibre dels Reis
Quan David veié que s'acostava el dia de la seva mort, va fer aquestes recomanacions al seu fill Salomó: «Me'n vaig ja pel camí que tothom segueix. Sigues valent i porta't com un home. Compleix els manaments del Senyor, el teu Déu, segueix els seus camins, posa en pràctica els seus decrets, els seus preceptes, les seves decisions i el seu pacte, tal com està escrit a la llei de Moisès; així reeixiràs en totes les teves empreses i el Senyor complirà el que em va prometre quan em digué: Si els teus fills vetllen sobre la seva conducta i es comporten fidelment a la meva presència amb tot el cor i amb tota l'ànima, sempre hi haurà algú de la teva dinastia que regnarà al tron d'Israel».
David s'adormí amb els seus pares i va ser sepultat a la ciutat de David. Havia regnat quaranta anys a Israel, set a Hebron, i trenta-tres a Jerusalem. Salomó ocupà el tron del seu pare David, i el seu poder reial quedà ben consolidat.

Salm responsorial 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd (R.: 12b)
Sou beneït, Senyor, Déu del nostre pare Israel,
des de sempre i per sempre.

R. Vós, Senyor, teniu la sobirania sobre tot el món.

Són vostres, Senyor, la grandesa i el poder,
la glòria, l'esplendor, la majestat;
perquè al cel i a la terra tot és vostre. R.

Són vostres els regnes amb els seus sobirans.
Vós doneu la riquesa i els honors. R.

Vós teniu la sobirania sobre tot el món;
està a les vostres mans donar força i valentia,
fer créixer tota cosa i confortar-la. R.

Al·leluia Mc 1,15
El Regne de Déu és a prop.
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.

Evangeli Mc 6,7-13
Jesús començà d'enviar els dotze
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús cridà els dotze i començà d'enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els esperits malignes i els recomanà que, fora del bastó, no prenguessin res per al camí: ni pa, ni sarró, ni diners, ni un altre vestit, i només les sandàlies per calçat. I els deia: «A la primera casa on us allotjareu, quedeu-vos-hi fins que marxeu d'aquell lloc. Si en un lloc no us volen rebre ni escoltar, a l'hora de sortir-ne, espolseu-vos la terra de sota els peus, com una acusació contra ells». Els dotze se'n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. Treien molts dimonis i ungien amb oli molts malalts, que es posaven bons.