DIJOUS DE LA SETMANA X DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1R 18,41-46
Quan Elies pregà demanant la pluja,
la pluja va caure del cel
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquells dies, Elies digué al rei Acab: «Menja i beu, que sento soroll de pluges». Acab es posà a menjar i mentrestant Elies pujà al cim del Carmel, s'agenollà, abaixà el cap fins als genolls i digué al seu criat: «Ves a mirar cap a la banda del mar». Ell hi anà i digué: «No veig res». Elies insistí: «Torna-hi set vegades». La setena vegada el criat li va dir: «Veig que puja del mar un núvol petit com la mà». Li diu Elies: «Avisa de seguida el rei que enganxi el carro i baixi de la muntanya, que no l'encalli la pluja».
A poc a poc el cel s'anà enfosquint de núvols, el vent creixia i s'acostava una gran pluja. Acab marxà amb el seu carro cap a Jezrael i la mà del Senyor s'apoderà d'Elies que s'arromangà el vestit i corregué davant d'Acab fins que arribà a Jezrael.

Salm responsorial 64,10abcd.10e-11.12-13 (R.: 2a)
Vetlleu per la terra i la regueu,
l'enriquiu a mans plenes.
El rierol de Déu desborda d'aigua
preparant els sembrats.

R. Sou digne de lloança, Déu meu, a Sió.

Fecundeu la terra
amarant els seus solcs,
aplanant els terrossos,
ablanint-la amb els xàfecs,
i beneïu el que hi germina. R.

Coroneu l'anyada amb l'abundor que cau del cel,
la fertilitat regalima de la vostra carrossa.
Aclama joiós l'herbei de l'estepa,
s'engalanen els turons. R.

Al·leluia Jo 13,34
Us dono un manament nou,
diu el Senyor:
Que us estimeu els uns als altres tal com jo us he estimat.

Evangeli Mt 5,20-26
El qui s'enfadi amb el seu germà serà reu davant el tribunal
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo us dic que si no sou més justos del que ho són els mestres de la Llei i els fariseus, no entrareu pas al Regne del cel. Ja sabeu que als antics els van manar: "No matis", i tothom que mati serà reu davant el tribunal. Doncs jo us dic: El qui s'enfadi amb el seu germà serà reu davant el tribunal. El qui digui al seu germà una paraula de menyspreu serà reu davant el Sanedrí, i el qui l'insulti acabarà al foc de l'infern. Per això, ni que et trobis ja a l'altar, a punt de presentar l'ofrena, si allà et recordes que un teu germà té alguna cosa contra tu, deixa allà mateix la teva ofrena, i ves primer a fer les paus amb ell. Ja tornaràs després a presentar la teva ofrena.
Si algú et porta al jutjat, mentre hi aneu, enteneu-vos de seguida, abans no et posi en mans del jutge, i el jutge en mans dels guardes, i et tanquin a la presó. T'ho dic amb tota veritat: Un cop allà, no en sortiries que no haguessis pagat fins l'últim cèntim».