DIJOUS DE LA SETMANA XIV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Os 11,1-4.8c-9
Tinc el cor trasbalsat dintre meu
Lectura de la profecia d'Osees
Això diu el Senyor: «Quan Israel era un noi, me'l vaig estimar: com a fill, el vaig cridar que vingués de l'Egipte. Com més els cridaven, més s'allunyaven: oferien sacrificis als baals, cremaven perfums als ídols. Jo mateix he ensenyat Efraïm a caminar i l'agafava pels braços, però no heu volgut reconèixer que jo els conduïa amb suavitat, que els estirava amb llaços d'amor. Feia com els qui prenen un infantó i se l'acosten a la cara, o m'inclinava per donar-los l'aliment. Tinc el cor trasbalsat dintre meu, tinc inflamades les entranyes. No satisfaré el meu enuig, no tornaré per devastar Efraïm, perquè jo soc Déu, i no un home, soc el Sant present dintre teu. No vindré amb amenaces».

Salm responsorial 79,2ac i 3bc.15-16 (R.: 4b)
Pastor d'Israel, escolteu-nos.
Vós que teniu querubins per carrossa,
desvetlleu el vostre poder,
veniu a salvar-nos.

R. Feu-nos veure la claror de la vostra mirada,
Senyor, i serem salvats.

Déu de l'univers,
gireu des del cel els vostres ulls,
veniu i visiteu aquesta vinya,
que la vostra mà havia plantat
i havia fet robusta i forta. R.

Al·leluia Mc 1,15
El Regne de Déu és a prop.
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.

Evangeli Mt 10,7-15
No heu pagat res per rebre aquest poder;
doneu-ho també sense pagar
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus apòstols: «Aneu i prediqueu, anunciant que el Regne de Déu és a prop. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis. No heu pagat res per rebre aquest poder; doneu-ho també sense pagar.
No porteu res de diners, ni or, ni plata, ni cap moneda, no prengueu sarró per al camí, ni dos vestits, ni calçat, ni bastó. El qui treballa mereix que el mantinguin. Quan arribeu a una vila o un poble, busqueu algú de confiança i quedeu-vos a casa seva fins que marxareu. En entrar-hi, saludeu desitjant-los la pau. Si la casa n'és digna, que rebi la pau que li desitgeu; si no n'és digna, que aquesta pau retorni a vosaltres. Si algú no us volia rebre o no volia escoltar la vostra predicació, a l'hora de sortir de la casa o d'aquell poble, espolseu-vos la terra dels peus. Us dic amb tota veritat que el dia del judici la sort del país de Sodoma i Gomorra serà més suportable que la d'aquell poble».