DIJOUS DE LA SETMANA XXI DURANT L'ANY / II


Lectura primera 1C 1,1-9
Déu us ha enriquit de tot do en Jesucrist
Comença la primera carta de sant Pau als cristians de Corint
Pau, que per voler de Déu ha estat cridat a ser apòstol de Jesucrist, i el seu germà Sòstenes, a la comunitat de Déu que és a Corint, als santificats en Jesucrist, cridats a ser-li consagrats, en unió amb tots els qui pertot arreu invoquen el nom de Jesucrist, el nostre Senyor i el d'ells. Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor.
Sempre beneeixo Déu per vosaltres, pensant en la gràcia que us ha donat en Jesucrist. De tot us ha enriquit en ell: de tot do de paraula i de coneixement. El testimoni que doneu de Crist s'ha refermat tant en vosaltres que no us manca cap mena de do, mentre viviu esperant la manifestació de Jesucrist, el nostre Senyor. Ell també us mantindrà ferms fins a la fi, perquè el dia de Jesucrist, el nostre Senyor, sigueu trobats irreprensibles. Déu és fidel i és ell qui us ha cridat a viure en comunió amb el seu Fill Jesucrist.

Salm responsorial 144,2-3.4-5.6-7 (R.: 1b)
Us beneiré, Déu meu, dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.
El Senyor és gran. No us canseu de lloar-lo,
que la seva grandesa no té límits.

R. Senyor, beneiré el vostre nom per sempre.

Una generació anuncia a l'altra
el que vós heu fet,
li fa la lloança de les vostres proeses.
Ens fan saber la glòria del Senyor,
i jo celebro els seus prodigis. R.

Ells ens parlen de gestes temibles,
i jo conto les grandeses del Senyor;
recorden que és immensa la seva bondat
i aclamen els seus favors. R.

Al·leluia Mt 24,42a.44
Vetlleu, estigueu a punt,
que el Fill de l'home
vindrà a l'hora menys pensada.

Evangeli Mt 24,42-51
Estigueu a punt
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vetlleu, doncs, perquè no sabeu quin dia vindrà el vostre Senyor. Estigueu-ne segurs: si el cap de casa hagués previst l'hora de la nit que el lladre vindria, no s'hauria adormit ni hauria permès que li entressin a casa. Estigueu a punt també vosaltres, que el Fill de l'home vindrà a l'hora menys pensada. Qui és el servidor fidel i prudent, a qui l'amo ha confiat el personal de casa seva perquè els doni a temps l'aliment que els pertoca? Feliç aquell servent si l'amo, quan arriba, troba que ho fa així: us dic amb tota veritat que li confiarà tots els seus béns. Però si era un mal servent i, pensant que l'amo triga, començava a pegar els seus companys i se n'anava a menjar amb els bevedors, el seu amo tornarà el dia que ell no sospita i a una hora que ell no sap, i el condemnarà a la pena dels qui l'han enganyat. Allà hi haurà els plors i el cruixir de dents».