DIJOUS DE LA SETMANA XXXIII DURANT L'ANY / I


Lectura primera 1M 2,15-29
Ens mantindrem fidels a l'Aliança dels nostres pares
Lectura del primer llibre dels Macabeus
En aquells dies, els agents reials que forçaven a l'apostasia arribaren al poble de Modín per obligar la gent a oferir els sacrificis. Hi anaren molts israelites i també Mataties s'hi reuní amb els seus fills. Els agents reials digueren a Mataties: «Ets un home d'autoritat i de prestigi, tens un gran ascendent en aquesta població i et fan costat els teus fills i familiars. Sigues el primer de complir les ordres del rei, tal com ho han fet totes les regions del seu reialme, igual que els homes de Judà i els qui s'han quedat a Jerusalem. Tu i els teus fills sereu amics del rei i us honrarà amb plata i or i amb molts altres obsequis». Mataties els respongué ben alt: «Ni que totes les nacions que hi ha dins els dominis del rei l'obeeixin i abandonin cadascuna el culte dels seus pares, per avenir-se a les ordres del rei, jo, amb els meus fills i els meus familiars ens mantindrem fidels a l'Aliança dels nostres pares. Déu ens en guard d'abandonar la seva Llei i les observances! No obeirem les ordres del rei. Res no ens farà decantar del nostre culte ni a la dreta ni a l'esquerra».
Tot just acabava de dir aquestes paraules, quan un jueu, a la vista de tothom, s'avançà cap a l'altar de Modín per oferir un sacrifici, tal com havia manat el rei. Mataties, en veure-ho, s'estremí tot ell, i, enardit de zel per aquella causa justa, hi corregué i el degollà sobre l'altar. Al mateix temps matà el funcionari reial que obligava la gent a oferir els sacrificis i derrocà l'altar. Sentia el zel per la Llei com l'havia sentit Finehès contra Zamrí, fill de Salú. Després Mataties passà per tot el poble de Modín cridant: «Tothom qui senti el zel per la Llei i estigui decidit a mantenir l'Aliança que vingui amb mi». I fugí amb els seus fills cap a les muntanyes, deixant en el poble tot el que tenien. Molts que volien mantenir les seves lleis i la seva religió baixaren a viure al desert.

Salm responsorial 49,1-2.5-6.14-15 (R.: 23b)
Parla el Senyor, sobirà dels poderosos,
convoca la terra de llevant fins a ponent.
Des de Sió, ciutat meravellosa,
Déu resplendeix.

R. L'home que viu honradament
veurà la salvació de Déu.

«Aplegueu-me els meus fidels,
que amb la sang d'una víctima
segellaren l'aliança».
El cel proclama la seva justícia,
és Déu mateix qui judica. R.

«Ofereix a Déu accions de gràcies,
compleix el que has promès a l'Altíssim,
invoca'm en dies de perill;
jo et salvaré,
i reconeixeràs la meva glòria». R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Lc 19,41-44
Tant de bo haguessis conegut on podies trobar la felicitat
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, quan Jesús arribà prop de Jerusalem i veié la ciutat, arrencà el plor i digué: «Tant de bo haguessis conegut avui on es troba la teva felicitat! Però ara els teus ulls no són capaços de veure-ho, i vindrà un dia que els teus enemics obriran trinxeres al voltant teu, et rodejaran, t'assaltaran per tots costats, us rebatran per terra, a tu i els teus fills, i no et deixaran pedra sobre pedra, perquè no has conegut l'oportunitat que Déu t'oferia».