DIJOUS SANT: MISSA CRISMAL


Lectura primera Is 61,1-3a.6a.8b-9
El Senyor m'ha ungit
i m'ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts
i a ungir-los amb perfums de festa
Lectura del llibre d'Isaïes
L'Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m'ha ungit, m'ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i als presos el retorn de la llum, a proclamar l'any de gràcia del Senyor, el dia que el nostre Déu farà justícia, a consolar tots els qui estan de dol, a vestir d'alegria els qui porten dol per Sió, a donar-los una corona en lloc de cendra, perfums de festa en lloc del vestit de dol, i cants de triomf en lloc del desconsol.
Vosaltres sereu anomenats «Sacerdots del Senyor», us diran «Ministres del nostre Déu».
Els dono fidelment la recompensa i pacto amb ells una aliança eterna. La seva posteritat serà cèlebre entre les nacions, serà coneguda entre els pobles la seva descendència. Tots els qui els vegin reconeixeran que són un poble que el Senyor ha beneït.

Salm responsorial 88,21-22.25 i 27 (R.: 2a)
M'he fixat en David, el meu servent,
l'he ungit amb l'oli sant,
perquè la meva mà estigui amb ell per sempre,
i el meu braç el faci invencible.

R. Senyor, cantaré tota la vida els vostres favors.

El meu amor estarà amb ell fidelment,
en el meu nom aixecarà el seu front;
ell em dirà: «Sou el meu pare,
el meu Déu, i la roca que em salva». R.

Lectura segona Ap 1,5-8
Ha fet de nosaltres una casa reial,
uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Us desitjo la gràcia i la pau de Jesucrist, el testimoni fidel, el primer ressuscitat d'entre els morts, el sobirà dels reis de la terra. Ell ens estima i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang per fer de nosaltres una casa reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare; que li sigui donada la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els núvols, i tothom el veurà amb els propis ulls, fins aquells que el van traspassar, i totes les famílies de la terra es lamentaran per ell. Sí, amén. Jo soc l'Alfa, la primera lletra de l'alfabet, i l'Omega, que és la darrera, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i el qui ha de venir, el Déu de l'univers.

Vers abans de l'evangeli Is 61,1
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu,
m'ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts.

Evangeli Lc 4,16-21
L'Esperit del Senyor reposa sobre meu,
perquè el Senyor m'ha ungit
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús se n'anà a Natzaret, on s'havia criat. El dissabte anà a la sinagoga, com tenia costum, i s'aixecà a llegir. Li donaren el volum del profeta Isaïes, el desplegà i trobà el passatge on hi ha escrit: «L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, ja que ell m'ha ungit per portar la bona nova als desvalguts, m'ha enviat a proclamar als captius la llibertat, i als cecs el retorn de la llum, a deixar en llibertat els oprimits i a proclamar l'any de gràcia del Senyor». Després plegà el volum, el donà a l'ajudant de la sinagoga i s'assegué. Tots els qui eren a la sinagoga tenien els ulls posats en Jesús. Ell començà dient-los: «Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura».

Missa vespertina de la Cena del Senyor