DILLUNS DE LA SETMANA I DURANT L'ANY / I


Lectura primera He 1,1-6
Déu ens ha parlat en la persona del Fill
Comença la carta als cristians hebreus
En diverses ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes; però, ara, en aquests dies que són els darrers, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, que ell ha constituït hereu de tot, per mitjà del qual ja havia creat el món. Ell, que és esplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser, i que sosté l'univers amb el poder de la seva paraula, acabada l'obra de purificació dels pecats, s'ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina, i ocupa un lloc tant més superior als àngels com més incomparable és el títol que posseeix en herència. Perquè a quin dels àngels Déu ha dit mai: «Ets el meu Fill, avui t'he engendrat?» I encara: «Jo seré el seu pare, i ell serà el meu fill». Diu també quan presenta al món el seu primogènit: «Que es prosternin davant d'ell tots els àngels de Déu».

Salm responsorial 96,1 i 2b.6 i 7c.9 (R.: cf. 7c)
El Senyor és rei. La terra ho celebra,
se n'alegren totes les illes.
Justícia i raó sostenen el seu tron.

R. Tots els àngels
es prosternen davant Déu.

El cel proclama la seva justícia,
i tots els pobles contemplen la seva glòria.
Tots els àngels es prosternen davant d'ell. R.

Perquè vós sou el Senyor,
l'Altíssim sobre tota la terra,
i excels per damunt de tots els déus. R.

Al·leluia Mc 1,15
El regne de Déu és a prop,
diu el Senyor:
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.

Evangeli Mc 1,14-20
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
Després d'haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la Bona Nova de Déu; deia: «Ha arribat l'hora i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova».
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu. Estaven tirant el filat a l'aigua, perquè eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi, i us faré pescadors d'homes». Immediatament abandonaren les xarxes i se n'anaren amb ell. Poc més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca repassant les xarxes. Els cridà immediatament, i ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús.