DILLUNS DE LA SETMANA I D'ADVENT


Lectura primera Is 2,1-5
El Senyor reuneix totes les nacions en la pau eterna del Regne de Déu
Lectura del llibre d'Isaïes
Paraules revelades a Isaïes, fill d'Amós, sobre Judà i Jerusalem:
Als darrers temps s'alçarà ferma la muntanya del temple del Senyor al cim de les muntanyes i per damunt dels turons. Totes les nacions hi afluiran, hi aniran tots els pobles dient: «Veniu, pugem a la muntanya del Senyor, al temple del Déu de Jacob, que ens ensenyi els seus camins i seguim les seves rutes», perquè, de Sió, en surt l'ensenyament; de Jerusalem, l'oracle del Senyor.
Ell posarà pau entre les nacions i apaivagarà tots els pobles, forjaran relles de les seves espases i falçs de les seves llances. Cap nació no empunyarà l'espasa contra una altra, ni s'entrenaran mai més a fer la guerra. Casa de Jacob, veniu, caminem a la llum del Senyor.

O bé, l'any A, quan la lectura anterior ha estat llegida el diumenge I d'Advent:

Lectura primera Is 4,2-6
El rebrot que el Senyor farà néixer enaltirà els supervivents
Lectura del llibre d'Isaïes
Aquell dia, el rebrot que el Senyor farà néixer, el fruit que la terra donarà, serà un joiell que enaltirà els supervivents d'Israel, una diadema que els cobrirà de glòria. Quan el Senyor haurà rentat la immundícia de les filles de Sió i haurà esborrat la sang a Jerusalem amb la ventada que escombra i fa justícia, a tots els qui quedaran a Sió i a Jerusalem, inscrits per posseir-hi la vida, els diran sants.
Sobre tota la muntanya de Sió, sobre tothom que s'hi aplega, el Senyor crearà un núvol i fum de dia, i una flama resplendent durant la nit; la seva glòria ho cobrirà tot com un dosser, i serà com la cabana, que fa ombra en dies de calor i empara i aixopluga durant el temporal.

Salm responsorial 121,1-2.3-4a.4b-5.6-7.8-9 (R.: cf. 1)
Quina alegria quan em van dir:
«Anem a la casa del Senyor».
Ja han arribat els nostres peus
al teu llindar, Jerusalem.

R. Anem amb alegria a la casa del Senyor.

Jerusalem, ciutat ben construïda,
conjunt harmoniós.
És allà que pugen les tribus,
les tribus del Senyor. R.

A complir l'aliança d'Israel,
a lloar el nom del Senyor.
Allí hi ha els tribunals de justícia,
els tribunals del palau de David. R.

Augureu la pau a Jerusalem:
«Que visquin segurs els qui t'estimen,
que sigui inviolable la pau dels teus murs,
la quietud dels teus merlets». R.

Per amor dels meus germans i amics, deixeu-me dir:
«Que hi hagi pau dintre teu».
Per la casa del Senyor, el nostre Déu,
et desitjo la felicitat. R.

Al·leluia Cf. Salm 79,4
Senyor, Déu nostre, veniu a alliberar-nos;
feu-nos veure la claror de la vostra mirada.

Evangeli Mt 8,5-11
Molts venen d'orient i d'occident al Regne del cel
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús entrà a Cafarnaüm. Un centurió l'anà a trobar i li deia: «Senyor, el meu criat és al llit a casa, paralític i amb uns dolors terribles». Jesús li diu: «Vinc a curar-lo». Li respon el centurió: «Senyor; jo no soc digne que entreu a casa meva: Digueu-ho només de paraula, i el meu criat es posarà bo. Jo també sé què és tenir autoritat: tinc soldats a les meves ordres, i si a un li dic que se'n vagi, se'n va, i si a un altre li dic que vingui, ve, i si al meu criat li mano que faci una cosa, la fa».
Quan Jesús ho sentí, se n'admirà, i digué als qui el seguien: «Us ho dic amb tota veritat: No he trobat dintre d'Israel ningú que tingués tanta fe. I jo us asseguro que vindrà molta gent d'orient i d'occident, i s'asseuran a taula amb Abraham, Isaac i Jacob en el Regne del cel».