DILLUNS DE LA SETMANA II DE QUARESMA


Lectura primera Dn 9,4b-10
Hem pecat, som culpables
Lectura de la profecia de Daniel
Ah, Senyor, Déu gran i terrible, que manteniu la vostra aliança i els vostres favors per als qui us estimen i compleixen els vostres manaments. Hem pecat, som culpables. Ens hem rebel·lat, ens hem desviat dels vostres manaments i de les vostres decisions. No hem fet cas dels vostres servents, els profetes, que parlaven en nom vostre als nostres reis, als nostres governants, als nostres pares i a tot el poble. Vós heu estat bo, Senyor, però a nosaltres no ens queda res més que la vergonya que passen avui els homes de Judà, els ciutadans de Jerusalem i tots els israelites de prop i de lluny, escampats per tots els països on els vau dispersar en pena de les seves infidelitats. A nosaltres, Senyor, als nostres reis, als nostres governants, als nostres pares, no ens queda res més que la vergonya que passem per haver pecat contra vós. Però és molt vostre, Senyor, Déu nostre, compadir-vos i perdonar les nostres rebel·lions, ja que no hem obeït el manament del Senyor, el nostre Déu, de seguir les instruccions que ens donava a través dels seus servents, els profetes.

Salm responsorial 78,8.9.11 i 13 (R.: 102,10a)
No ens tingueu en compte les culpes passades,
acolliu-nos per la vostra pietat,
no trigueu més, que som orfes de tot.

R. Senyor, no ens castigueu els pecats, com mereixeríem.

Defenseu-nos, Déu, salvador nostre,
per l'honor del vostre nom,
allibereu-nos i perdoneu-nos els pecats
per amor del vostre nom. R.

Que arribi fins a vós el plany dels captius,
i el vostre braç poderós
alliberi els presos condemnats a mort.
Nosaltres, poble vostre,
ovelles del vostre ramat,
us donarem gràcies per sempre més;
pregonarem les vostres lloances
a cada generació. R.

Vers abans de l'evangeli Cf. Jo 6,63b.68b
Les vostres paraules, Senyor,
són esperit i són vida,
vós teniu paraules de vida eterna.

Evangeli Lc 6,36-38
Absoleu, i Déu us absoldrà
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu, i Déu no us judicarà. No condemneu, i Déu no us condemnarà. Absoleu, i Déu us absoldrà. Doneu, i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet».