DIMARTS DE LA SETMANA III DE PASQUA


Lectura primera Fets 7,51-8,1a
Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit
Lectura dels Fets dels Apòstols
En aquells dies, Esteve deia al poble, als notables i als mestres de la Llei: «Vosaltres, rebels al jou, orelles i cors incircumcisos, feu igual que els vostres pares: resistir l'Esperit Sant. Quin dels profetes no van perseguir els vostres pares? Van matar els qui anunciaven l'adveniment del Just, que vosaltres vau trair i assassinar: vosaltres, que havíeu rebut la Llei per ministeri d'àngels, però no l'heu guardada». En sentir això es corsecaven de ràbia i estrenyien les dents.
Esteve, ple de l'Esperit Sant, fixà al cel la mirada i veié la glòria de Déu i que Jesús s'alçava ferm a la dreta de Déu. Llavors digué: «Veig obert el cel, i el Fill de l'home ferm a la dreta de Déu». Ells es taparen les orelles, es llançaren tots alhora contra ell, cridant tant com podien, i el tragueren fora de la ciutat per apedregar-lo. Els testimonis deixaren els seus mantells als peus d'un jove que es deia Saule. Mentre l'apedregaven, Esteve pregava: «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit». Després caigué de genolls i cridà: «Senyor, no els tingueu en compte aquest pecat». I, havent dit això, va morir. I Saule era dels qui demanaven la mort d'Esteve.

Salm responsorial 30,3cd-4.6 i 7b i 8a.17 i 20c i 21ab (R.: 6a)
Senyor, sigueu el meu castell inexpugnable,
la meva roca salvadora.
Per a mi, sou penyal i plaça forta.
Per amor del vostre nom,
guieu-me i conduïu-me.

R. Senyor, confio el meu alè a les vostres mans.

O bé:
Al·leluia.

Confio el meu alè a les vostres mans,
vós, Déu fidel, m'heu rescatat.
Jo he confiat en el Senyor.
Amb quin goig enaltiré el vostre amor! R.

Deixeu veure al vostre servent
la claror de la vostra mirada;
salveu-me, per l'amor que em teniu.
Els qui s'arreceren en vós,
els amagueu a la vostra presència,
lluny de les conjuracions humanes. R.

Al·leluia Jo 6,35ab
Jo soc el pa que dona la vida,
diu el Senyor;
els qui venen a mi no passaran fam.

Evangeli Jo 6,30-35
El meu Pare, no Moisès,
és el qui us dona l'autèntic pa del cel
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, la gent digué a Jesús: «Quin senyal prodigiós ens doneu perquè nosaltres us creguem? Què podeu fer? Els nostres pares, estant en el desert, menjaren el mannà, tal com diu l'Escriptura: "Els donà l'aliment del seu blat celestial"». Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: El pa que us va donar Moisès no era de debò el pa del cel, però el meu Pare sí que us dona l'autèntic pa del cel. El pa de Déu és el que baixa del cel per donar vida al món». Li diuen: «Senyor, doneu-nos sempre pa d'aquest». Els diu Jesús: «Jo soc el pa que dona la vida: els qui venen a mi no passaran fam, els qui creuen en mi no tindran mai set».