DIMARTS DE LA SETMANA III DE QUARESMA

Missa de lliure elecció (anys B i C): «La Samaritana»


Lectura primera Dn 3,25.34-43
Accepteu el nostre cor penedit i el nostre esperit humiliat
Lectura de la profecia de Daniel
En aquells dies, Azaries, dret enmig del foc, es posà a pregar dient: «Senyor, per amor del vostre nom, no ens abandoneu per sempre, no trenqueu la vostra aliança, no ens retireu els vostres favors, per amor d'Abraham, el vostre amic, d'Isaac, el vostre servent, i d'Israel, el vostre sant; vós els havíeu promès de multiplicar la seva descendència com les estrelles del cel i com els grans de sorra de la vora del mar. Però ara, Senyor, per culpa dels nostres pecats, som el més petit de tots els pobles, humiliat arreu de la terra. No tenim reis, ni profetes, ni governants; ningú no ofereix víctimes, ni flor de farina, ni encens, ni tenim un lloc on presentar-vos les primícies dels fruits de la terra, per obtenir el vostre favor. Però accepteu el nostre cor penedit i el nostre esperit humiliat com si us oferíssim moltons i vedells i milers d'anyells grassos. Que aquest sigui avui el nostre sacrifici, agradable a la vostra presència, ja que els qui confien en vós no tindran mai un desengany. Ara, Senyor, nosaltres us seguim amb tot el cor, us venerem i busquem el vostre favor. No ens defraudeu. Per la vostra paciència i el vostre amor, sigueu bondadós amb nosaltres. Vós que obreu tants prodigis, salveu-nos, i glorifiqueu així el vostre nom».

Salm responsorial 24,4-5ab.6 i 7b.8-9 (R.: 6a)
Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me,
perquè vós sou el Déu que em salveu.

R. Recordeu-vos de la vostra pietat, Senyor.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat
i de l'amor que heu guardat des de sempre.
Compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R.

El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí. R.

Vers abans de l'evangeli Jl 2,12-13
Reconcilieu-vos amb mi de tot cor,
diu el Senyor,
que soc clement i misericordiós.

Evangeli Mt 18,21-35
El Pare no us perdonarà si cadascú no perdona de tot cor el seu germà
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Pere preguntà a Jesús: «Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà el mal que m'haurà fet? Set vegades?» Jesús li respon: «No et dic set vegades, sinó setanta vegades set. Per això passa amb el Regne del cel com amb un rei que va voler demanar comptes als qui ocupaven els llocs de govern. Tot just començava, ja li van presentar un dels seus ministres que li devia deu mil talents. Com que no tenia res per pagar, el rei va manar que venguessin tots els seus béns, i a ell mateix, amb la seva dona i els seus fills, els venguessin com esclaus, per poder pagar el deute. Però ell se li llançà als peus i li deia: "Tingueu paciència i us ho pagaré tot". Llavors el rei se'n compadí, el deixà lliure i li perdonà el deute. Quan sortia, trobà un dels seus col·legues que tan sols li devia cent denaris, l'agafà i l'escanyava dient-li: "Paga'm tot el que em deus". L'altre se li llançà als peus i el suplicava: "Tingues paciència i ja t'ho pagaré". Ell no en va fer cas, i el va tancar a la presó fins que li pagués el deute.
Els altres col·legues, en veure-ho, se n'entristiren molt i anaren a informar el rei de tot el que havia passat. El rei el cridà i li digué: "Que n'ets, de mal home! Quan tu em vas suplicar, et vaig perdonar tot aquell deute. No t'havies de compadir del teu col·lega, com jo m'havia compadit de tu?" Llavors el rei el posà en mans dels botxins, perquè el torturessin fins que pagués tot el deute. Això farà amb vosaltres el meu Pare celestial si cadascú no perdona de tot cor el seu germà».