DIMARTS DE LA SETMANA XIV DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 32,22-32 (hebreu: 23-33)
Et diràs Israel, perquè has lluitat amb Déu i has guanyat
Lectura del llibre del Gènesi
En aquells dies, Jacob es llevà durant la nit, prengué les dues esposes, les dues esclaves i els onze fills i va travessar el gual del riu Jaboc. Va fer passar també a l'altra banda del riu tot el que tenia.
Quan Jacob es quedà sol, un home es posà a lluitar amb ell fins a trenc d'alba. Aquell home s'adonà que no el podia vèncer, però tot lluitant li donà un cop sota el genoll i l'hi desllorigà. Després digué a Jacob: «Deixa'm anar, que ja clareja». Jacob li digué: «No et deixaré anar que no m'hagis beneït». L'home li preguntà: «Com et dius?» Ell respongué: «Jacob». Li diu: «D'ara endavant no et diràs més Jacob, sinó Israel, perquè has lluitat amb Déu i amb els homes, i has guanyat». Jacob li demanà que li digués el seu nom, però ell li respongué: «Per què em preguntes el meu nom?» I el va beneir allà mateix.
Jacob donà a aquell lloc el nom de Fanuel, perquè deia: «He vist Déu cara a cara sense perdre la vida». El sol va sortir quan Jacob ja havia passat més enllà de Fanuel. Jacob anava coix d'una cama. Per això encara avui els israelites no mengen el tendó de sota el genoll, recordant que el qui va lluitar amb Jacob li va fer mal en aquest tendó.

Salm responsorial 16,1.2-3.6-7.8 i 15 (R.: 15a)
Escolteu-me, Senyor, demano justícia,
escolteu el meu clam;
oïu atentament la meva defensa,
surt de llavis que no enganyen.

R. Jo vinc a veure-us demanant justícia.

Sentencieu vós mateix la meva causa,
i mireu qui té raó.
Veniu de nit a escorcollar-me el cor,
proveu-me al foc, i no em trobareu fals. R.

Us invoco, Déu meu, i sé que em respondreu;
us invoco, Senyor, escolteu el que us demano.
Ajudeu-me amb l'amor admirable
amb què salveu dels enemics
els qui s'arreceren als vostres braços. R.

Guardeu-me com la nineta dels ulls,
protegiu-me a l'ombra de les vostres ales.
Però jo vinc a veure-us demanant justícia.
Quan em desvetlli, us contemplaré fins a saciar-me'n. R.

Al·leluia Jo 10,14
Jo soc el bon pastor,
diu el Senyor;
jo reconec les meves ovelles,
i elles em reconeixen a mi.

Evangeli Mt 9,32-38
La collita és abundant, però hi ha pocs segadors
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, portaren a Jesús un mut endimoniat. Així que Jesús hagué tret el dimoni, el mut parlà, i la gent, meravellada, deia: «No s'havia vist mai res de semblant a Israel». Però els fariseus deien: «Aquest treu els dimonis pel poder del rei dels dimonis». I Jesús recorria totes les viles i els pobles, ensenyava en les sinagogues, predicava la Bona Nova del Regne i guaria tota malaltia. En veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com les ovelles sense pastor, se n'apiadà, i digué als seus deixebles: «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors».