DIMARTS DE LA SETMANA XIV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Os 8,4-7.11-13
Sembren ventades i colliran tempestats
Lectura de la profecia d'Osees
Això diu el Senyor: «Entronitzeu reis que jo no he escollit, nomeneu governants sense dir-me'n res. Del seu or i de la seva plata se n'han fet ídols, com per obligar-me a bandejar-los. El teu vedell empesta, Samaria; s'ha encès contra ells la meva indignació. Que en trigareu, de dies, a poder-ne quedar nets! És ben bé cosa d'Israel; l'ha fet un artesà, i no és pas Déu. El vedell de Samaria acabarà esmicolat. Sembren ventades i colliran tempestats. La tija no té espiga, no dona farina, que si n'hagués donat, ja l'haurien engolida els estrangers. Efraïm, com més altars construeix per expiar els pecats, més pecats hi comet. Ni que li escrigui molts preceptes, no en fa cap cas. Ja poden immolar víctimes i menjar-ne la carn, que al Senyor no li agraden: té presents les culpes que han comès i els en demanarà comptes. Tornaran al país d'Egipte, s'alimentaran de menjars profans a la terra dels assiris».

Salm responsorial 113B,3-4.5-6.7ab-8.9-10 (R.: 9a)
El nostre Déu és al cel,
i fa tot el que ell es proposa.
Però els ídols d'ells són plata i or,
obra d'homes i res més.

R. La casa d'Israel confia en el Senyor.

Tenen boca, però no parlen,
tenen ulls, però no hi veuen,
orelles que no hi senten,
i nas que no olora. R.

Les seves mans no palpen,
els seus peus no caminen.
Seran com ells els qui els fabriquen,
i tots els qui hi tenen confiança. R.

La casa d'Israel confia en el Senyor;
ell els protegeix i els ajuda.
La casa d'Aharon confia en el Senyor;
ell els protegeix i els ajuda. R.

Al·leluia Jo 10,14
Jo soc el bon pastor, diu el Senyor;
jo reconec les meves ovelles,
i elles em reconeixen a mi.

Evangeli Mt 9,32-38
La collita és abundant, però hi ha pocs segadors
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, portaren a Jesús un mut endimoniat. Així que Jesús hagué tret el dimoni, el mut parlà, i la gent, meravellada, deia: «No s'havia vist mai res de semblant a Israel». Però els fariseus deien: «Aquest treu els dimonis pel poder del rei dels dimonis». I Jesús recorria totes les viles i els pobles, ensenyava en les sinagogues, predicava la Bona Nova del Regne i guaria tota malaltia. En veure aquella multitud de gent, malmenada i desesperançada com les ovelles sense pastor, se n'apiadà, i digué als seus deixebles: «La collita és abundant, però hi ha pocs segadors. Demaneu a l'amo dels sembrats que hi faci anar més segadors».