DIMARTS DE LA SETMANA XV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Is 7,1-9
Si vosaltres no teniu fe, no us mantindreu
Lectura del llibre d'Isaïes
En temps d'Acaz, fill de Joatam, fill d'Ozies, rei de Judà, Rasín, rei dels arameus, i Faqué, fill de Romelies, rei d'Israel, van atacar Jerusalem, tot i que no la van poder prendre. Quan arribà al palau de David la nova que els arameus acampaven a Efraïm, el cor del rei i de tot el poble s'estremí com les ventades fan estremir els arbres del bosc.
Aleshores el Senyor digué a Isaïes: «Ves amb el teu fill Saar-Jasub a trobar Acaz al capdavall del regueró de la piscina de dalt, al camí del camp del Bataner, i digues-li: Guarda't de fer cap disbarat. No t'esveris, no perdis l'esperança veient la fumarada d'aquests dos caps de tió, la fúria de Rasín, dels arameus i del fill de Romelies. Els arameus, Efraïm i el fill de Romelies s'han proposat de fer-te mal, d'atacar Judà i desunir-lo, de fer-s'hi un partit favorable i nomenar rei el fill de Tabeel». A tot això diu el Senyor Déu: «Aquests plans no es compliran ara ni mai. La capital de Síria és Damasc, i el seu rei és Rasín. La capital d'Efraïm és Samaria, i el seu rei és el fill de Romelies. D'aquí a seixanta-cinc anys Efraïm ja no serà un poble, i si vosaltres no teniu fe, no us mantindreu».

Salm responsorial 47,2-3a.3b-4.5.6.7-8 (R.: 9d)
És gran el Senyor, no ens cansem de lloar-lo
a la ciutat del nostre Déu.
La seva muntanya santa és admirable,
és el goig de tot el món.

R. Déu manté ferma per sempre la seva ciutat.

La muntanya de Sió és a tocar del cel,
és la ciutat del rei dels reis;
Déu sobresurt com un castell
enmig dels seus merlets. R.

Uns reis s'havien aliat per atacar-la junts.
S'han esverat només de veure-la,
i han fugit desconcertats. R.

Els ha agafat allà mateix un tremolor,
un dolor, com a la dona quan infanta,
igual que les ventades de llevant
quan estavellen els vaixells de Tarsís. R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Mt 11,20-24
El dia del judici
la sort de Tir i Sidó i del país de Sodoma
serà més suportable que la vostra
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús amenaçà les poblacions on havia fet molts dels seus miracles, i no s'havien convertit. Els deia: «Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó haguessin vist els miracles que han estat fets aquí, ja fa temps que s'haurien cobert de sac i de cendra en senyal de penediment i haurien canviat de vida, Però jo us asseguro que el dia del judici la sort de Tir i de Sidó serà més suportable que la vostra. I tu, Cafarnaüm, et creus que t'aixecaràs fins al cel? T'enfonsaràs fins al país dels morts! Perquè si els miracles que tu has vist haguessin estat fets a Sodoma, encara existiria el dia d'avui. Però jo t'asseguro que el dia del judici la sort del país de Sodoma serà més suportable que la teva».
Quan Jesús acabà de fer als dotze deixebles aquestes recomanacions, se n'anà a predicar i a ensenyar pels pobles d'aquella regió.