DIMARTS DE LA SETMANA XX DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ez 28,1-10
Tu, que no ets més que un home, que no ets pas déu,
tens en el cor pretensions divines
Lectura de la profecia d'Ezequiel
El Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: «Fill d'home, digues al rei de Tir: Això diu el Senyor Déu: Tu dius en el teu orgull: "Soc déu i visc en una residència divina en el cor dels mars". Tu, que no ets més que un home, que no ets pas déu, tens en el cor pretensions divines. Et tens per més savi que Daniel, creus que per a tu no hi ha secrets. Llest i traçut, t'has creat una fortuna, has omplert d'or i plata els teus tresors. Amb la teva destresa pel comerç, has amuntegat riqueses i el teu cor se n'ha enorgullit.
Per això diu el Senyor: Ja que tens pretensions divines, enviaré contra tu uns estrangers, el més despietat de tots els pobles que desembeinarà l'espasa contra la teva destresa meravellosa, deshonrarà la teva glòria i et farà baixar a la fossa amb una mort desgraciada en la teva residència en el cor dels mars. Davant els qui et mataran, gosaràs dir que ets un déu? A les seves mans no seràs més que un home! Moriràs d'una mort deshonrosa en mans d'uns estrangers. Soc jo qui ho anuncio», diu l'oracle del Senyor.

Salm responsorial Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab (R.: 39c)
Jo pensava: No en deixaré rastre,
que ningú no en guardi record.
Però no vull que se'n gloriï l'enemic,
interpretant aquest fet a favor seu.

R. Jo dono la mort o la vida.

No vull que digui: «És obra nostra tot això,
és glòria de la nostra mà, i no del Senyor!»
Perquè aquesta nació ha perdut el seny,
i no té gens d'enteniment. R.

Com és que un de sol n'empaita mil,
i dos en fan fugir deu mil?
És que els ha venut la seva Roca,
el Senyor els ha abandonat. R.

El dia del desastre és imminent,
s'acosta de pressa la seva hora.
Perquè el Senyor defensarà el seu poble,
i s'apiadarà dels seus servents. R.

Al·leluia 2C 8,9
Jesucrist, que és ric, es va fer pobre,
perquè la seva pobresa us enriquís.

Evangeli Mt 19,23-30
És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla
que no pas que un ric entri al Regne del cel
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Us ho dic amb tota veritat: Un ric difícilment entrarà al Regne del cel. Més encara: És més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al Regne del cel». Quan els deixebles sentiren això quedaren tan sorpresos que deien: «Si és així, qui es podrà salvar?» Jesús se'ls mirà i els digué: «Als homes els és impossible, però Déu ho pot tot».
Llavors Pere li digué: «Mireu, nosaltres ho hem deixat tot per venir amb vós. Què ens tocarà?» Jesús li respongué: «Us ho dic amb tota veritat: vosaltres, els qui heu vingut amb mi, quan el món renaixerà i el Fill de l'home s'asseurà gloriós al seu tron, també vosaltres us asseureu en dotze trons per governar les dotze tribus d'Israel. I tothom qui pel meu nom ha deixat cases, germans i germanes, pare i mare, fills o camps, en rebrà molt més i posseirà la vida eterna. Però molts que ara són darrers seran primers, i molts primers, darrers».