DIMECRES DE LA SETMANA II DE QUARESMA


Lectura primera Jr 18,18-20
Veniu, ataquem-lo
Lectura del llibre de Jeremies
Alguns deien: «Veniu, penseu què podem fer contra Jeremies. Ja quedaran sacerdots que ens guiïn, savis que ens aconsellin i profetes que anunciïn la paraula de Déu. Veniu, ataquem-lo amb les seves mateixes paraules, convertim en paranys els seus oracles». Escolteu-me, Senyor. Estigueu atent, que vinc a reclamar. És bo això de tornar mal per bé? Mireu com caven clots perquè jo hi perdi la vida. Recordeu quantes vegades m'he presentat a vós per intercedir a favor seu, perquè no fóssiu tan sever amb ells.

Salm responsorial 30,5-6.14.15-16 (R.: 17b)
Traieu-me del llaç que m'han parat,
vós que em defenseu.
Confio el meu alè a les vostres mans,
vós, Déu fidel, m'heu rescatat.

R. Salveu-me, Senyor, per l'amor que em teniu.

Sento com parla la gent,
em veig amenaçat de tots costats;
han fet consell contra mi
i han decidit la meva mort. R.

Però jo confio en vós, Senyor,
us dic: «Sou el meu Déu,
teniu el meu destí a les vostres mans»;
deslliureu-me dels enemics
que em persegueixen. R.

Vers abans de l'evangeli Jo 8,12
Diu el Senyor: «Jo soc la llum del món;
el qui em segueix tindrà la llum de la vida».

Evangeli Mt 20,17-28
Condemnaran a mort el Fill de l'home
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, quan Jesús pujava a Jerusalem, reuní a part els dotze i els digué: «Ara pugem a Jerusalem, i allà el Fill de l'home serà entregat als grans sacerdots i als mestres de la Llei, el condemnaran a mort i l'entregaran als pagans, que es burlaran d'ell, l'assotaran i el crucificaran, i el tercer dia ressuscitarà».
Llavors la mare de Jaume i Joan, fills de Zebedeu, anà a trobar Jesús amb els seus fills i es prosternà per demanar-li un favor. Jesús li digué: «Què demanes?» Ella li respongué: «Maneu que en el vostre Regne aquests dos fills meus seguin l'un a la vostra dreta i l'altre a la vostra esquerra». Jesús contestà: «No sabeu què demaneu. Podeu beure el calze que jo he de beure?» Ells li diuen: «Sí que podem». Els diu Jesús: «És cert, vosaltres beureu el meu calze, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra, no soc jo qui ho he de concedir; és per a aquells a qui el meu Pare ho ha reservat».
Quan els altres deu sentiren tot això, s'indignaren contra els dos germans, però Jesús els cridà i els digué: «Ja sabeu que, en totes les nacions, els governants disposen dels seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important entre vosaltres ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer ha de ser el vostre esclau; com el Fill de l'home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres, i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes».