DIMECRES DE LA SETMANA III D'ADVENT

Si aquesta fèria s'escau després del dia 16 de desembre, es diuen les lectures assignades al dia corresponent.


Lectura primera Is 45,6b-8.18.21b-25
Oh cel, deixa caure la rosada
Lectura del llibre d'Isaïes
«Jo soc el Senyor, no n'hi ha d'altre. Jo he forjat la llum i he creat les tenebres, jo dono el benestar i provoco la desgràcia; jo, el Senyor, soc l'autor de tot això. Oh cel, deixa caure la rosada; que el bé plogui dels núvols, i la terra obri el seu si, per fer-ne germinar la salvació i fer-ne néixer el benestar; jo, el Senyor, en soc el creador».
Això diu el Senyor, creador del cel, ell que és Déu, que ha fet la terra i l'ha formada, ell que li dona solidesa, i no l'ha deixada buida, sense cap ordre, sinó bona per habitar: «Jo soc el Senyor, no n'hi ha d'altre. Ningú no és Déu fora de mi; de Déu just i que salvi, no n'hi ha cap sinó jo. Veniu a mi d'un cap a l'altre de la terra, i jo us salvaré, que jo soc Déu, i ningú més. Ho juro per mi mateix, i és veritat el que diuen els meus llavis, és una paraula irrevocable: "Davant meu, s'agenollarà tothom; per mi, jurarà tota llengua". Tothom dirà de mi: "Només el Senyor em dona la força i el triomf. Se li acosten avergonyits els qui no el volien, i tota la descendència d'Israel se sent triomfant i gloriosa gràcies al Senyor''».

Salm responsorial 84,9ab i 10.11-12.13-14 (R.: Is 45,8)
Jo escolto què diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble
i als qui l'estimen.
El Senyor és a prop per salvar els seus fidels,
i la seva glòria habitarà al nostre país.

R. Oh cel, deixa caure la rosada;
que el bé plogui dels núvols.

La fidelitat i l'amor es trobaran,
s'abraçaran la bondat i la pau;
la fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel. R.

El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades. R.

Al·leluia Is 40,9-10
Alça ben fort el teu crit,
tu que anuncies la bona nova;
el Senyor Déu arriba amb poder.

Evangeli Lc 7,19-23
Aneu a anunciar a Joan el que heu vist i el que heu sentit dir
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Joan va cridar dos dels seus deixebles i els va enviar al Senyor per preguntar-li: «Sou vós el qui ha de venir o n'hem d'esperar un altre?» Aquells homes arribaren i digueren a Jesús: «Joan Baptista ens envia per preguntar-vos "si sou vós el qui ha de venir o n'hem d'esperar un altre"».
En aquell mateix moment Jesús en va curar molts de malalties i d'altres xacres o els alliberà dels esperits malignes, i donà la vista a molts cecs. Jesús, doncs, els respongué: «Aneu a anunciar a Joan el que heu vist i el que heu sentit dir: els cecs hi veuen, els invàlids caminen, els leprosos queden purs, els sords hi senten, els morts ressusciten, els desvalguts senten l'anunci de la Bona Nova, i feliç aquell que no quedarà decebut de mi».