DIMECRES DE LA SETMANA VII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 4,12-22; Sir grec 4,11-19
Déu estima els qui estimen la saviesa
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
La saviesa instrueix els seus fills, amonesta tots els qui la volen entendre. Els qui l'estimen estimen la vida, els qui la desitgen obtenen el favor del Senyor. El Senyor honora els qui se n'apoderen i els beneeix arreu on es troben. Dedicar-se a la saviesa és com oficiar en el Santuari: Déu estima els qui estimen la saviesa. El qui m'escolta judicarà amb encert, el qui fa cas de mi viurà a casa meva. Jo l'acompanyaré d'incògnit, al principi el sotmetré a les proves, i quan el seu cor estarà ple de mi, l'aniré a trobar de dret i em deixaré reconèixer. Però si s'allunya de mi, l'abandonaré i el deixaré en mans d'espoliadors.

Salm responsorial 118,165.168.171.172.174.175 (R. : 165a)
Tenen molta pau els qui estimen la llei,
res no els farà ensopegar.

R. Tenen molta pau, Senyor,
els qui estimen la vostra llei.

Tinc present el vostre pacte,
i els meus camins són davant vostre. R.

Tinc a flor de llavis la lloança,
perquè em feu aprendre els vostres decrets. R.

La meva llengua canta les vostres promeses,
perquè els vostres manaments són justos. R.

Anhelo la vostra salvació,
la vostra llei, Senyor, em farà feliç. R.

Que visqui la meva ànima per lloar-vos
i que el vostre judici em defensi. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Mc 9,38-40
Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n'hem vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui venen amb nosaltres». Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres».