DIMECRES DE LA SETMANA VII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jm 4,13-17
Com serà demà la vostra vida?
Digueu més aviat: «Si Déu vol»
Lectura de la carta de sant Jaume
Germans meus estimats, cap de vosaltres no sap res de com serà demà la seva vida, ja que la vostra vida és com un fumerol, que es deixa veure un moment i s'esvaeix. Com podeu dir, doncs: «Avui o demà anirem a tal ciutat, hi passarem un any, negociarem i ens hi farem rics»? Digueu més aviat: «Si Déu vol, encara serem vius i farem tal cosa o tal altra». La vostra manera de parlar és presumptuosa, i no està bé de ser presumptuós. Els qui saben què han de fer i no ho fan cometen un pecat.

Salm responsorial 48,2-3.6-7.8-10.11 (R.: Mt 5,3)
Escolteu, tots els pobles del món,
escolteu, habitants de la terra,
gent noble i gent senzilla,
pobres i rics.

R. Feliços els pobres en l'esperit:
el Regne del cel és per a ells.

Per què he de tenir por en dies dolents,
quan m'envolta el poder dels perversos?
Venen refiats perquè es creuen forts
i segurs de la seva gran riquesa. R.

Quin home podrà mai redimir-se
i pagar a Déu el seu rescat?
La vida humana no té preu;
no hi valen diners per adquirir-la,
per comprar el dret de viure sempre
i escapar-se de la mort. R.

A vista de tothom moren els savis,
moren els ignorants,
i abandonen als altres la fortuna. R.

Al·leluia Jo 14,6
Jo soc el camí, la veritat i la vida,
diu el Senyor;
ningú no ve al Pare sinó per mi.

Evangeli Mc 9,38-40
Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n'hem vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui venen amb nosaltres». Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres».