DIMECRES DE LA SETMANA XXI DURANT L'ANY / I


Lectura primera 1Te 2,9-13
Treballàvem nit i dia, mentre us anunciàvem la Bona Nova de Déu
Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Tessalònica
Ja recordeu, germans, com era el nostre esforç i el nostre cansament: per no ser una càrrega a ningú, treballàvem nit i dia, mentre us anunciàvem la Bona Nova de Déu. Déu és testimoni i vosaltres també, que la nostra conducta amb els qui van creure va ser sempre bona i justa, i no va donar a ningú cap motiu de queixa: ja sabeu com us animàvem i us confortàvem a viure d'una manera digna de Déu, que us crida al seu Regne i a la seva glòria. I ara no deixem mai de donar gràcies a Déu, recordant que, quan rebéreu de nosaltres la paraula de Déu, l'acollíreu com allò que és de veritat: no paraula d'homes, sinó paraula de Déu, que treballa eficaçment en vosaltres, els que heu cregut.

Salm responsorial 138,7-8.9-10.11-12ab (R.: 1)
On aniria que el vostre esperit no hi fos present?
On fugiria que jo no estigués davant vostre?
Si pujava dalt del cel, vós hi sou,
si m'ajeia als inferns, us hi trobo.

R. Heu penetrat els meus secrets,
Senyor, i em coneixeu.

Provaré de prendre les ales de l'aurora
per anar a viure a l'altre extrem del mar?
També allà m'hi portarien les mans vostres,
també allà m'hi vindrien a buscar. R.

Diré, doncs: Que m'amaguin les tenebres
i tingui per llum la negra nit?
Però per a vós no són fosques les tenebres,
la nit us és tan clara com el dia. R.

Al·leluia 1Jo 2,5
Els qui fan cas de la paraula de Jesucrist
han arribat de debò a estimar Déu perfectament.

Evangeli Mt 23,27-32
Sou fills dels qui van matar els profetes
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué: «Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, sou com els sepulcres emblanquinats, que de fora fan bonic, però per dintre són plens d'ossos i de brutícia. Igualment vosaltres, vistos de fora, sembleu gent de bé, però per dintre sou plens d'hipocresia i de maldat. Ai de vosaltres, mestres de la Llei i fariseus hipòcrites, que construïu monuments sepulcrals als profetes i decoreu les tombes dels justos, i dieu: Si haguéssim viscut en temps dels nostres pares, no hauríem pres part en la mort dels profetes. Dient això, reconeixeu que sou fills dels que els van matar. Au, doncs, acabeu vosaltres d'omplir la mesura!»