DIMECRES DE LA SETMANA XXII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Col 1,1-8
La predicació de l'evangeli us ha arribat com a tot el món
Comença la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Pau, que per voler de Déu és apòstol de Jesucrist, i el seu germà Timoteu, als germans sants i fidels en Crist que viuen a Colosses. Us desitjo la gràcia i la pau de Déu, el nostre Pare.
Donem gràcies a Déu, Pare de nostre Senyor Jesucrist, i preguem sempre per vosaltres d'ençà que ens han parlat de la vostra fe en Jesucrist i de l'amor que teniu a tots els del poble sant, pensant en l'esperança d'allò que Déu us té reservat en el cel. Aquesta esperança us la va fer conèixer la predicació de l'evangeli, que us ha arribat com a tot el món. Per tot arreu va creixent i donant fruit, com n'ha donat entre vosaltres des del dia que vau sentir l'anunci de la gràcia de Déu i la vau conèixer de veritat. Això és el que us ensenyà Epafràs, el meu company de treball, que ha estat per a vosaltres un servent fidel del Crist. Ell és qui m'ha parlat de l'amor que regna en la vostra comunitat per la gràcia de l'Esperit.

Salm responsorial 51,10.11. (R.: cf. 10b)
Jo, com l'olivera en plena vida,
dins la casa de Déu,
confio en el seu amor
per sempre més.

R. Confio en l'amor de Déu per sempre més.

Sempre us donaré gràcies
pel que vós heu fet;
davant dels vostres fidels
proclamaré la bondat del vostre nom. R.

Al·leluia Lc 4,18
El Senyor m'ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts,
a proclamar als captius la llibertat.

Evangeli Lc 4,38-44
També haig d'anunciar la Bona Nova del Regne de Déu a les altres poblacions;
aquesta és la missió que m'ha estat confiada
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús sortí de la sinagoga i entrà a casa de Simó. La sogra de Simó tenia molta febre i van pregar Jesús per ella. Jesús se li acostà, manà a la febre que la deixés i la febre la va deixar. Immediatament es llevà i els servia a taula.
Quan s'hagué post el sol, tots els qui tenien malalts de diverses malalties, els portaren. Jesús imposava les mans a cadascun i els curava. De molts, en sortien dimonis cridant i dient-li: «Ets el Fill de Déu». Però Jesús els renyava i no els deixava parlar, perquè sabien que era el Messies. Quan es feia de dia, sortí de casa i se n'anà en un lloc solitari. La gent, que el buscava, arribà on ell era i el volien retenir perquè no se n'anés, però ell els digué: «També haig d'anunciar la Bona Nova del Regne de Déu a les altres poblacions, aquesta és la missió que m'ha estat confiada». I predicava a les sinagogues del país dels jueus.