DISSABTE DE LA SETMANA VIII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jud 17.20-25
Déu pot guardar-vos de caure
i pot presentar-vos irreprensibles a la presència de la seva glòria
Lectura de la carta de sant Judes
Estimats, recordeu què us havien predit els apòstols de Jesucrist, el nostre Senyor. Construïu sobre el fonament de la vostra fe santíssima, pregueu tal com us inspirarà l'Esperit Sant, manteniu-vos en l'amor de Déu, mentre espereu que la bondat de Jesucrist, Senyor nostre, us doni la vida eterna. D'uns, els indecisos, us n'heu d'apiadar; d'uns altres, els heu d'arrabassar del foc i salvar-los; d'uns altres, us n'heu de compadir amb tota cautela; tingueu horror, fins i tot, al vestit contaminat per la seva mala vida. Déu pot guardar-vos de caure i pot presentar-vos irreprensibles i plens de goig a la presència de la seva glòria. A ell, l'únic Déu i salvador nostre, sigui donada la glòria, la majestat, el poder i la sobirania per Jesucrist abans de tots els temps, ara i per tots els segles. Amén.

Salm responsorial 62,2.3-4.5-6 (R.: 2b)
Vós, Senyor, sou el meu Déu; de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta sense una gota d'aigua.

R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran. R.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis. R.

Al·leluia Col 3,16a.17c
Que la paraula de Crist
tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa.
Adreceu per Jesucrist una acció de gràcies a Déu, el Pare.

Evangeli Mc 11,27-33
Amb quina autoritat actues així?
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús amb els seus deixebles se'n tornà a Jerusalem i, mentre s'estava pel temple, hi anaren els grans sacerdots, els mestres de la llei i els notables del poble i li preguntaven: «Amb quina autoritat actues així? Qui te l'ha donada, aquesta autoritat?» Jesús els respongué: «Us faré una pregunta. Responeu-me-la, i us diré amb quina autoritat actuo. De qui havia rebut Joan la missió de batejar? L'havia rebuda de Déu o era cosa humana? Responeu-me». Ells van pensar: «Si diem que l'havia rebuda de Déu, ens preguntarà per què no el vam creure. Diguem que era cosa humana?» Però això no s'atrevien a dir-ho per por de la gent, perquè tothom estava convençut que Joan era un autèntic profeta. Per això respongueren a Jesús: «No ho sabem». Jesús els contestà: «Doncs jo tampoc no us diré amb quina autoritat actuo així».