DISSABTE DE LA SETMANA XXXIV DURANT L'ANY / II


Lectura primera Ap 22,1-7
No hi haurà més nit; el Senyor mateix els il·luminarà
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
L'àngel em va ensenyar el riu de l'aigua de la vida, transparent com cristall, que naixia del tron de Déu i de l'Anyell. Al mig del carrer principal de la ciutat, a banda i banda del riu, creixia l'arbre de la vida, que dona fruit cada mes, dotze vegades l'any, i les seves fulles són medicinals per a tots els pobles. En aquella ciutat no hi haurà res sotmès a la maledicció de Déu. Déu i l'Anyell hi tindran el seu tron. Els seus servents l'adoraran, el veuran cara a cara i portaran el nom d'ell escrit al front. No hi haurà més nit, ni caldrà la llum dels gresols o la del sol; Déu mateix, el Senyor, els il·luminarà. I regnaran pels segles dels segles.
Després Jesús em digué: «Tot el que has sentit és veritat i digne de tota confiança. Déu, el Senyor, que inspira els profetes, ha enviat el seu àngel per fer conèixer als seus servents el que s'ha de complir aviat. Vinc de seguida. Feliços els qui fan cas de la profecia escrita en aquest llibre».

Salm responsorial 94,1-2.3-5.6-7 (R.: 1C 16,22b i Ap 22,20c)
Veniu, celebrem el Senyor amb crits de festa,
aclamem la Roca que ens salva;
presentem-nos davant seu a lloar-lo,
aclamem-lo amb els nostres cants.

R. Marana, ta. Jesús, Senyor nostre, veniu.

El Senyor és Déu sobirà,
el rei dels reis de tots els déus;
té a la mà les entranyes de la terra
i són d'ell els cims de les muntanyes;
la mar és d'ell, perquè ell l'ha feta,
les seves mans han modelat la terra ferma. R.

Veniu, prosternem-nos i adorem-lo,
agenollem-nos davant el Senyor
que ens ha creat;
ell és el nostre Déu,
i nosaltres som el poble que ell pastura,
el ramat que ell mateix guia. R.

Al·leluia Lc 21,36
Estigueu alerta pregant en tota ocasió
perquè us pugueu mantenir drets
davant el Fill de l'home.

Evangeli Lc 21,34-36
Estigueu alerta perquè pugueu sortir-vos-en,
de tot això que ha de succeir
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Estigueu alerta sobre vosaltres: Que l'excés de menjar i beure i la preocupació dels negocis no afeixugués el vostre cor i us trobéssiu a sobre aquell dia de cop i volta, perquè vindrà, segur, com un llaç, per a tothom, sigui on sigui de la terra. Estigueu alerta pregant en tota ocasió i demanant que pugueu sortir-vos-en, de tot això que ha de succeir, i us pugueu mantenir drets davant del Fill de l'home».