DISSABTE DESPRÉS DE CENDRA


Lectura primera Is 58,9b-14
Si satisfàs la fam dels indigents, s'omplirà de llum la teva foscor
Lectura del llibre d'Isaïes
Diu el Senyor: «Si no intentes de fer caure els altres, ni els assenyales amb el dit pronunciant un malefici, si dones el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s'omplirà de llum la teva foscor, i el teu capvespre serà clar com el migdia. En tot moment el Senyor et conduirà, en ple desert saciarà la teva fam; et farà fort i vigorós, seràs com un hort amarat d'aigua, com una font inestroncable. Reconstruiràs les ruïnes antigues, edificaràs sobre els fonaments de les generacions passades, i et diran restaurador de muralles, reparador de cases derruïdes.
Si els teus peus no violen el repòs del dissabte, i no t'ocupes dels teus interessos el dia consagrat a mi, si tens el dissabte per un dia de goig, un dia consagrat a honorar el Senyor, si observes el repòs no anant de viatge, no procurant el teu interès ni tractant dels teus negocis, trobaràs el teu goig en el Senyor, seran teves les muntanyes del país i t'alimentaràs de l'heretat del teu pare Jacob. La boca del Senyor és la qui et parla».

Salm responsorial 85,1-2.3-4.5-6 (R.: 11a)
Escolteu, Senyor, escolteu i responeu-me,
que soc un pobre desvalgut.
Guardeu la meva vida, que soc un fidel vostre.
Salveu el vostre servent que en vós confia.

R. Ensenyeu-me la vostra ruta, Senyor,
que m'encamini en la vostra veritat.

Sou el meu Déu, compadiu-me, Senyor,
que tot el dia clamo a vós.
Doneu aquest goig al vostre servent;
a vós elevo la meva ànima. R.

Vós, Senyor, sou indulgent i bo,
ric en l'amor per a tothom qui us invoca.
Senyor, escolteu la meva pregària,
escolteu la meva súplica. R.

Vers abans de l'evangeli Ez 33,11
Diu el Senyor:
«No em complau la mort del pecador,
sinó que es converteixi i que visqui».

Evangeli Lc 5,27-32
No he vingut a cridar els justos a convertir-se, sinó els pecadors
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús sortí, veié un publicà que es deia Leví, assegut al lloc on recaptava, i li digué: «Vine amb mi». Ell ho deixà tot, s'aixecà i se n'anà amb Jesús. Leví convidà molta gent a casa seva. Molts publicans i altra gent eren a taula amb Jesús i els deixebles. Els fariseus i els seus mestres de la Llei se'n queixaven als deixebles de Jesús i els deien: «Per què mengeu i beveu amb publicans i pecadors?» Jesús els respongué: «El metge, no el necessiten els qui estan bons, sinó els malalts. No he vingut a cridar els justos a convertir-se, sinó els pecadors».