DIUMENGE IX DURANT L'ANY / Cicle C


Lectura primera 1R 8,41-43
Si venen els estrangers a pregar, escolteu-los
Lectura del primer llibre dels Reis
En aquells dies, Salomó pregava així en el temple: «Si els estrangers, que no formen part d'Israel, el vostre poble, havent sentit parlar de la vostra grandesa, de la vostra mà forta i del poder del vostre braç, venen de països llunyans, atrets per la vostra anomenada, i entren a pregar en aquest temple, escolteu-los des del cel, on vós teniu el tron, i concediu-los tot allò que us demanin. Que així tots els pobles del món coneguin el vostre nom, us venerin igual que Israel, el vostre poble, i sàpiguen que vós heu donat el vostre nom a aquest temple que jo he construït».

Salm responsorial 116,1.2 (R.: Mc 16,15)
Lloeu el Senyor, tots els pobles,
glorifiqueu-lo totes les nacions.

R. Aneu, anuncieu l'Evangeli per tot el món.

O bé:
Al·leluia.

El seu amor per nosaltres és immens,
la fidelitat del Senyor durarà sempre. R.

Lectura segona Ga 1,1-2.6-10
Si encara fos ben vist pels homes, senyal que no soc servent de Crist
Comença la carta de sant Pau als cristians de Galàcia
Pau, apòstol, no de part dels homes ni per designació d'un home, sinó de Jesucrist i de Déu Pare que el ressuscità d'entre els morts, i tots els germans que són amb mi, a les comunitats de Galàcia.
Em sorprèn que us aparteu tan aviat de Déu, que us va cridar per la gràcia de Crist, i seguiu un altre evangeli. No és que sigui realment un altre evangeli; són alguns que us pertorben i volen trastornar l'evangeli de Crist. Doncs, bé, si algú us anuncia un evangeli diferent del que us vam anunciar, ni que fóssim nosaltres mateixos o un àngel del cel, que sigui proscrit. Ja us ho havia dit abans, i ara ho repeteixo: Si algú us anunciava un evangeli diferent del que vau acollir, que sigui proscrit. Què hi dieu ara? Vull guanyar-me el favor dels homes o el de Déu? Direu que busco ser ben vist pels homes? Si encara fos ben vist pels homes, senyal que no soc servent de Crist.

Al·leluia Jo 3,16
Déu estima tant el món, que ha donat el seu Fill únic;
tots els qui creuen en ell tenen vida eterna.

Evangeli Lc 7,1-10
Ni dintre d'Israel no he trobat tanta fe
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps Jesús, quan acabà de dir aquestes paraules davant el poble que l'escoltava, entrà a Cafarnaüm. Un centurió hi tenia un criat, que ell apreciava molt, malalt a punt de morir. El centurió, que havia sentit parlar de Jesús, li envià uns ancians de la comunitat jueva per pregar-li que vingués a salvar el seu criat. Quan arribaren on era Jesús, el suplicaven amb molt d'interès i li deien: «Es mereix que li feu aquest favor: és un bon amic del nostre poble, i és ell qui ens ha fet construir la sinagoga». Jesús se n'anà amb ells.
No era gaire lluny de la casa quan el centurió li envià uns amics per dir-li: «Senyor, no us molesteu: Jo no soc digne que entreu a casa meva. Per això ni tan sols m'he atrevit a venir jo mateix a trobar-vos. Digueu-ho només de paraula, i el meu criat es posarà bo. Jo també sé què és l'autoritat: tinc soldats a les meves ordres, i si dic a un que se'n vagi, se'n va, i si a un altre li dic que vingui, ve, i si al meu criat li mano que faci una cosa, la fa». Quan Jesús ho sentí, l'admirà, es girà cap a la gent que el seguia i els digué: «Us asseguro que ni dintre d'Israel no he trobat tanta fe».
Quan tornaren a la casa els qui havien estat enviats, trobaren que el criat s'havia posat bo.