DIUMENGE X DURANT L'ANY / Cicle A


Lectura primera Os 6,3-6
El que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes
Lectura del llibre del profeta Osees
Esforcem-nos per conèixer el Senyor; està a punt d'alçar-se com l'aurora, ens vindrà com ve la pluja, com el ruixat que amara la terra. Efraïm, què he fer amb vosaltres? Què he de fer amb vosaltres, Judà, si l'amor que em teniu es com la boira del matí, com la rosada que desapareix tan aviat? Per això ho he gravat en el cor dels profetes, he pronunciat el meu oracle, i ha sortit com una llum la meva decisió: «El que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes, coneixement del Senyor, i no holocaustos».

Salm responsorial 49,1 i 8.12-13.14-15 (R.: 23b)
Parla el Senyor, el sobirà dels poderosos,
convoca la terra de llevant fins a ponent.
No és pas pels sacrificis que et reprenc:
sé que no et canses d'oferir holocaustos.

R. L'home que viu honradament,
veurà la salvació de Déu.

Si tenia fam, no t'ho hauria de dir:
és ben meva la terra i tot el que s'hi mou.
Et creus que menjaré carn de vedells,
i beuré la sang dels bocs? R.

Ofereix a Déu accions de gràcies,
compleix el que has promès a l'Altíssim,
invoca'm en dies de perill;
jo et salvaré, i reconeixeràs la meva glòria. R.

Lectura segona Rm 4,18-25
La seva fe es feu encara més forta, i donà glòria a Déu
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma
Germans, Abraham, contra tota esperança esperà i cregué tan fermament que Déu el convertí en «pare d'una multitud de pobles», tal com li havia dit: «Així serà la teva descendència». Ni que tingués vora cent anys, i veiés que el seu cos, per poder tenir descendència, ja era com mort, i ho era també el de Sara, la seva fe no s'afeblí. Tractant-se de la promesa de Déu, no dubtà ni es mostrà gens incrèdul, sinó que la seva fe es feu encara més forta, i donà glòria a Déu, convençut que és prou poderós per a complir allò que ha promès. Per això diu l'Escriptura: «El Senyor ho tingué en compte per fer-lo just». I quan diu que «el Senyor ho tingué en compte», no ho diu només per a ell, sinó també per a nosaltres: Déu ens havia de tenir en compte que hàgim cregut que ell ha ressuscitat d'entre els morts Jesús, el nostre Senyor, entregat a la mort en pena dels nostres pecats, i ressuscitat per fer-nos justos.

Al·leluia Lc 4,18
El Senyor m'ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts,
a proclamar als captius la llibertat.

Evangeli Mt 9,9-13
No he vingut a cridar els justos sinó els pecadors
Lectura de l'Evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús, tot passant, veié un home, que es deia Mateu, assegut al teloni i li digué: «Vine amb mi». Ell s'aixecà i se n'anà amb Jesús. Després mentre era a taula a casa seva, altres publicans i pecadors es posaren també a taula amb Jesús i els seus deixebles. Els fariseus se n'adonaren i deien als deixebles: «Per què el vostre mestre menja amb publicans i pecadors?». Ho sentí Jesús i els digué: «El metge no el necessiten els qui estan bons; sinó els malalts. Aneu a aprendre què volen dir aquelles paraules: "El que jo vull és amor, i no ofrena de víctimes". No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors».