DIVENDRES DE LA SETMANA VI DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jm 2,14-24.26
Així com el cos, sense l'esperit, és mort,
també és morta la fe sense les obres
Lectura de la carta de sant Jaume
Germans meus, si algú deia que té fe i no ho demostrava amb les obres, de què serviria? A un home així, la fe el podrà salvar? Suposem que algun dels nostres germans o germanes no tinguessin ni vestits ni l'aliment de cada dia, i algú de vosaltres li digués: «Ves-te'n en pau, abriga't bé i alimenta't», però no li donés res del que necessita, quin profit els faria? Doncs, amb la fe passa igual: si no hi ha obres, la fe tota sola és morta. Tu dius que tens la fe, jo tinc les obres. Doncs, bé, si pots demostra'm, sense les obres, que tens fe, que jo, amb les obres, et demostraré la meva fe.
Tu creus que hi ha un sol Déu? Fas molt bé, però els dimonis també ho creuen i s'esgarrifen. Insensat! Vols saber que la fe sense les obres fora estèril? Quan el nostre pare Abraham oferí el seu fill Isaac sobre l'altar, no va ser per aquesta obra que Déu el reconegué just? Veus com la fe animava les seves obres, i per les obres arribava a la plena maduresa? Així es complí allò que diu l'Escriptura: «Abraham cregué en Déu i Déu ho tingué en compte per donar-li una justa recompensa». Per això és anomenat amic de Déu. Vegeu, per tant, que l'home és just davant Déu per les obres, i no per la fe tota sola. Així com el cos, sense l'esperit, és mort, també és morta la fe sense les obres.

Salm responsorial 111,1-2.3-4.5-6 (R.: 1)
Feliç l'home que venera el Senyor
i estima de cor els seus preceptes.
La seva descendència serà gran al país,
serà beneït el llinatge dels justos.

R. Feliç l'home que estima els preceptes del Senyor.

A casa seva hi ha riquesa i abundància,
la seva bondat consta per sempre.
L'home just, compassiu i benigne,
és llum que apunta en la fosca. R.

Sortós l'home que presta de bon grat,
que disposa a consciència els seus afers.
El just no caurà mai,
i deixarà un record inesborrable. R.

Al·leluia Jo 15,15b
A vosaltres us he dit amics,
diu el Senyor;
perquè us he fet saber tot allò
que he sentit del meu Pare.

Evangeli Mc 8,34-9,1
El qui perdi la vida per mi i per l'evangeli, la salvarà
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús cridà la gent i els seus deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l'evangeli, la salvarà. Un home que perd la vida, què en traurà d'haver guanyat tot el món? Què no donaria l'home per rescatar la seva vida? Quan el Fill de l'home vindrà amb els seus àngels en la glòria del seu Pare, s'avergonyirà dels qui s'hauran avergonyit de mi i de les meves paraules davant els homes d'aquesta generació adúltera i pecadora». I afegia: «Us ho dic amb tota veritat: Alguns dels qui ara són aquí estaran encara en vida quan veuran arribar amb poder el Regne de Déu».