DIVENDRES DE LA SETMANA VII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Sir 6,5-17
Un amic fidel no té preu
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
La conversa amistosa multiplica els amics, molta gent saluda el qui parla afablement. Fes un pacte d'amistat amb tants com puguis, però entre mil, confia el teu secret a un de sol. Si et fas amic d'algú, espera els moments de prova; no vagis de pressa a posar-hi la confiança, perquè hi ha els amics d'ocasió, que no seran fidels en dies de desgràcia. Hi ha els amics que es tornen enemics i t'avergonyiran fent pública la discòrdia. Hi ha els amics que t'acompanyen a taula, però no els trobes enlloc en dies d'infortuni; quan tot va bé, diries que són com tu mateix, però quan va malament, se t'amaguen; et giren l'esquena, si et veuen desgraciat, i eviten la teva presència. Aparta't dels teus enemics i sigues prudent amb els amics. Un amic fidel és de debò un amic; qui el troba ha trobat un tresor. Un amic fidel no té preu, és d'un valor inestimable. Un amic fidel és remei que retorna la vida, i el trobaran els qui estimen el Senyor. El qui venera el Senyor estrenyerà aquella amistat, perquè tal com és ell, és el seu amic.

Salm responsorial 118,12.16.18.27.34.35 (R.: 35a)
Sou beneït, Senyor,
feu que aprengui els vostres decrets.

R. Guieu-me, Senyor,
pel camí dels vostres manaments.

Els vostres decrets són la meva delícia,
no oblidaré mai el que heu promès. R.

Obriu-me els ulls i podré contemplar
les meravelles de la vostra llei. R.

Feu-me entendre el camí dels preceptes,
i faré l'elogi de les vostres meravelles. R.

Guieu-me pel camí dels manaments,
que jo me l'estimo de debò. R.

Feu-me entendre la vostra llei,
que la vull guardar amb tot el cor. R.

Al·leluia Jo 17,17ba
La vostra paraula és veritat, Senyor:
consagreu-nos en la veritat.

Evangeli Mc 10,1-12
Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar
Lectura de l'evangeli segons sant Marc
En aquell temps, Jesús se n'anà a les regions de Judea i de l'altra banda del Jordà. Altra vegada l'anà a trobar la gent, i ell els instruïa, com tenia per costum. Aleshores hi anaren uns fariseus per provar-lo i li preguntaren si el marit es pot divorciar de la seva dona. Ell els preguntà: «Què us va ordenar Moisès?» Li respongueren: «Moisès permet de donar a l'esposa un document de divorci i separar-se». Jesús els digué: «Moisès va escriure aquesta prescripció perquè sou tan durs de cor. Però al principi, Déu creà l'home i la dona. Per això l'home deixa el pare i la mare, per unir-se a la seva esposa i ells dos formen una sola carn. Per tant, ja no són dos, sinó una sola carn. Allò que Déu ha unit, l'home no ho pot separar».
Un cop a casa, els deixebles tornaren a preguntar-li sobre això mateix. Jesús els diu: «Aquell qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra comet adulteri contra la primera, i si la dona es divorcia del seu marit i es casa amb un altre, comet adulteri».