DIVENDRES DE LA SETMANA XII DURANT L'ANY / I


Lectura primera Gn 17,1.4-5.9-10.15-22
En virtut de l'aliança tots els nois hauran de ser circumcidats.
Sara et donarà un fill
Lectura del llibre del Gènesi
Quan Abram tenia noranta-nou anys, se li aparegué el Senyor i li digué: «Jo soc El-Saddai. Viu sempre en la meva presència i sigues irreprensible; faig aliança amb tu, i et faré pare de molts pobles. No et diràs més Abram, sinó Abraham, per significar que seràs pare de molts pobles». I Déu digué encara a Abraham: «Tu i els teus descendents, de generació en generació, heu de complir els tractes de la meva aliança. En virtut de l'aliança que s'ha de mantenir entre jo i tu i els teus descendents tots els nois hauran de ser circumcidats». Després, Déu digué a Abraham: «A la teva esposa, no li diguis més Sarai, sinó Sara. Jo la beneiré i també d'ella et donaré un fill. El beneiré, i serà pare de pobles i de reis.
Abraham es prosternà amb el front fins a terra i es posà a riure tot pensant: «Encara pot tenir un fill, un home de cent anys, i Sara, que ja en té noranta?» I Abraham digué a Déu: «Mentre Ismael visqui, ja estic content». Però Déu li respongué: «No, no. Sara, la teva dona, et donarà un fill, i li posaràs el nom d'Isaac, que vol dir Rient. Amb ell i amb la seva descendència mantindré per sempre la meva aliança. També he escoltat el que em demanes per a Ismael. El beneiré, el faré fecund i el multiplicaré moltíssim, serà pare de dotze caps de tribu que formaran un gran poble. Però la meva aliança serà amb Isaac, el fill que et donarà Sara l'any vinent per aquest temps». Després de parlar amb Abraham, Déu se'n pujà amunt i s'allunyà.

Salm responsorial 127,1-2.3.4-5 (R.: 4)
Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.

R. És així com els fidels del Senyor seran beneïts.

La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d'olivera
al voltant de la taula. R.

Es així com els fidels del Senyor seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem. R.

Al·leluia Mt 8,17
Crist portava les nostres malalties,
ens descarregava dels nostres dolors.

Evangeli Mt 8,1-4
Si ho voleu, em podeu purificar
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús baixà de la muntanya i el seguia molta gent. Vingué un leprós, es prosternà davant d'ell i li deia: «Senyor, si ho voleu, em podeu purificar». Jesús el tocà amb la mà i digué: «Sí que ho vull; queda pur». A l'instant quedà pur de la lepra. Llavors Jesús li diu: «Mira, no ho diguis a ningú. Ves a fer-te examinar pel sacerdot i ofereix el que Moisès ordenà, per certificar que ja ets pur».