DIVENDRES DE LA SETMANA XXVI DURANT L'ANY / I

Lectura primera Ba 1,15-22
Hem pecat contra el Senyor, l'hem desobeït
Lectura del llibre de Baruc
El Senyor, el nostre Déu, ha estat bo. Però a nosaltres no ens queda res més que la vergonya que passen avui els homes de Judà, els ciutadans de Jerusalem, els nostres reis i governants, els sacerdots, els profetes i els nostres pares, perquè hem pecat contra el Senyor, l'hem desobeït i no n'hem fet cas, quan ens deia que seguíssim els manaments que ens havia donat.
Des del dia que el Senyor va fer sortir d'Egipte els nostres pares fins al dia d'avui no hem fet cas d'ell, el nostre Déu, i l'hem desobeït amb tota lleugeresa. Per això s'han apoderat de nosaltres les calamitats i les malediccions que el Senyor anuncià a Moisès, el seu servent, el dia que va fer sortir d'Egipte els nostres pares per donar-nos aquest país que regalima llet i mel. Tampoc no hem fet cas del que ens deia el Senyor, el nostre Déu, per la paraula dels profetes que ens enviava. Cadascú, seguint l'obstinació del seu cor pervertit, donava culte a d'altres déus i obrava el mal que ofèn el nostre Déu.

Salm responsorial 78,1-2.3-5.8.9 (R.: 9b)
Mireu, Déu nostre,
els pagans envaeixen la vostra heretat
i profanen el temple sant.
Han convertit Jerusalem en un camp de ruïnes.
Llencen als ocells per menjar
els cadàvers dels vostres servents,
donen a les bèsties ferotges
la carn dels vostres fidels.

R. Allibereu-nos, Senyor, per l'honor del vostre nom.

Als voltants de Jerusalem
corre com aigua la sang,
i ningú no enterra els morts.
Els nostres veïns ens escarneixen,
som la burla dels pobles que ens envolten.
Fins quan, Senyor! Sereu sempre tan sever,
abrandat com un incendi? R.

No ens tingueu en compte les culpes passades,
acolliu-nos per la vostra pietat,
no trigueu més, que som orfes de tot. R.

Defenseu-nos, Déu, salvador nostre,
per l'honor del vostre nom;
allibereu-nos i perdoneu-nos els pecats
per amor del vostre nom. R.

Al·leluia Salm 94,8ab
No enduriu, avui, els vostres cors;
escolteu la veu de Déu.

Evangeli Lc 10,13-16
Qui no fa cas de mi no fa cas del qui m'ha enviat
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús digué: «Ai de tu, Corazín! Ai de tu, Betsaida! Si a Tir i a Sidó haguessin vist els miracles que han estat fets aquí, ja fa temps que s'haurien assegut coberts de sac i de cendra, en senyal de penediment, i haurien canviat de vida. Però en el judici la sort de Tir i de Sidó serà més suportable que la vostra. I tu, Cafarnaüm, et creus que t'aixecaràs fins al cel? T'enfonsaràs fins al país dels morts! Qui us escolta a vosaltres m'escolta a mi. Qui no fa cas de vosaltres no fa cas de mi, i qui no fa cas de mi no fa cas del qui m'ha enviat».