Divendres de la tercera setmana després de Pentecosta

SOLEMNITAT DEL SAGRAT COR DE JESÚS

Cicle ALectura primera Dt 7,6-11
El Senyor s'ha complagut en vosaltres i us ha escollit
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès digué al poble: «Ets un poble consagrat al Senyor, el teu Déu. Ell t'ha escollit perquè siguis la seva possessió personal a part de tots els pobles que estan escampats per la terra. El Senyor s'ha complagut en vosaltres i us ha escollit, no perquè fóssiu un poble més nombrós que els altres, quan de fet sou el més petit de tots, sinó perquè us estima i es manté fidel al jurament que havia fet als vostres pares. Per això el Senyor et va fer sortir amb mà forta i et va redimir de l'esclavatge, de les mans del Faraó, rei d'Egipte. Reconeix que el Senyor, el teu Déu, és veritablement Déu, que és el Déu fidel; per als qui l'estimen, manté la seva aliança i els seus favors fins a milers de generacions, però als qui no l'estimen, els dona la paga que es mereixen i els fa desaparèixer; no espera a donar-los més tard la seva paga: els la dona a ells mateixos. Tu, per tant, observa els preceptes, els decrets i les decisions que avui et mano de complir».

Salm responsorial 102,1-2.3-4.6-7.8 i 10 (R.: 17)
Beneeix el Senyor, ànima meva,
del fons del cor beneeix el seu sant nom.
Beneeix el Senyor, ànima meva,
no t'oblidis dels seus favors.

R. L'amor del Senyor pels seus fidels
és de sempre i dura sempre.

Ell et perdona les culpes
i et guareix de tota malaltia;
rescata de la mort la teva vida
i et sacia d'amor entranyable. R.

El Senyor fa justícia als oprimits,
sentencia a favor d'ells.
Ha revelat a Moisès els seus camins,
el seu estil d'obrar, als fills d'Israel. R.

El Senyor és compassiu i benigne,
lent per al càstig, ric en l'amor.
No ens castiga els pecats com mereixíem,
no ens paga com deuria les nostres culpes. R.

Lectura segona 1Jo 4,7-16
Déu ha estimat
Lectura de la primera carta de sant Joan
Estimats meus, hem d'estimar-nos els uns als altres, perquè l'amor ve de Déu. Tothom qui estima és fill de Déu: ha nascut d'ell i el coneix. Els qui no estimen no coneixen Déu, perquè Déu és amor.
Hem vist clarament l'amor que Déu ens té quan ell ha enviat al món el seu Fill únic, perquè visquem gràcies a ell. L'amor és això: no som nosaltres qui ens hem avançat a estimar Déu; ell ha estat el primer d'estimar-nos, tant, que ha enviat el seu Fill com a víctima propiciatòria pels nostres pecats. Estimats meus, si Déu ens ha estimat així, també nosaltres ens hem d'estimar els uns als altres. Mai ningú no ha pogut contemplar Déu, però si ens estimem, Déu està en nosaltres, i dins nostre el seu amor és tan gran que ja no hi falta res.
Un senyal per a saber que estem en ell i ell en nosaltres és que ens ha fet el do de compartir el seu Esperit. Més encara: nosaltres mateixos hem contemplat com el Pare ha enviat el seu Fill perquè fos el salvador del món; nosaltres en donem testimoni; per això tothom qui confessa que Jesús és el Fill de Déu, està en Déu i Déu en ell. Així nosaltres hem conegut l'amor que Déu ens té, i hi hem cregut. Déu és amor; el qui viu en l'amor està en Déu, i Déu està en ell.

Al·leluia Mt 11,29ab
Accepteu el meu jou i feu-vos deixebles meus,
que jo soc benèvol i humil de cor.

Evangeli Mt 11,25-30
Soc benèvol i humil de cor
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps Jesús digué: «Us enalteixo, Pare, Senyor del cel i de la terra, perquè heu revelat als senzills tot això que heu amagat als savis i als entesos. Sí, Pare, així us ha plagut a vós. El Pare ho ha posat tot a les meves mans; fora del Pare, ningú no coneix veritablement el Fill; igualment ningú no coneix veritablement el Pare, fora del Fill i d'aquells a qui el Fill el vol revelar.
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats; jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que jo soc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs que tant desitjàveu, perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega lleugera».