PRESENTACIÓ

CAL REDESCOBRIR cada vegada més la urgència i la bellesa d'anunciar la Paraula perquè arribi el Regne de Déu, predicat per Crist mateix. Renovem en aquest sentit la consciència, tan familiar als Pares de l'Església, que l'anunci de la Paraula té com a contingut el Regne de Déu (cf. Mc 1,14-15), que és la persona mateixa de Jesús. El Senyor ofereix la salvació als homes de qualsevol època. Tots ens adonem de la necessitat que la llum de Crist il·lumini tots els àmbits de la humanitat: la família, l'escola, la cultura, el treball, el temps lliure i els altres sectors de la vida social. No es tracta d'anunciar una Paraula només de consol, sinó que interpel·la, crida a la conversió, fa accessible el trobament amb ell, pel qual floreix una humanitat nova.
(Verbum Domini n. 93)


Aquest bloc l'ha creat i l'administra un monjo de Poblet amb la voluntat de fer un servei que no existia fins ara a internet, ja que se solen trobar tan sols les lectures del diumenge en català.

En la versió dels salms i dels càntics profètics hi han estat introduïdes les correccions (molt poques) aprovades per la Conferència Episcopal Tarraconense amb vista a la nova edició de la Litúrgia de les Hores (2016).

Qualsevol suggeriment o errada que detecteu, me'ls podeu fer saber:
webmasterdepoblet@gmail.com