MISSA VOTIVA DE SANT BERNAT, ABAT DEL NOSTRE ORDE

I DOCTOR DE L'ESGLÉSIA


Lectura primera Sa 7,7-10.15-16
Aprecio la saviesa més que la salut i que la boniquesa
Lectura del llibre de la Saviesa
Vaig pregar Déu que em donés enteniment i m'ho concedí; vaig cridar l'Esperit de saviesa, i em vingué. La prefereixo a ceptres i trons, i, comparada amb ella, tinc la riquesa per no-res. Ni tan sols la comparo amb les pedres més precioses, perquè tot l'or del món, al seu costat, no val ni un gra de sorra i la plata no val més que el fang. L'aprecio més que la salut i que la boniquesa, i vull que em faci de llum, perquè la seva claror no s'apaga mai. Que Déu em concedeixi de parlar sempre d'acord amb la seva voluntat, i que el meu pensament mai no desdigui dels dons que ell m'ha fet, perquè Déu és el guia de la saviesa, i el qui condueix els savis pel bon camí. Nosaltres i les nostres paraules, amb tot l'enteniment i amb tot l'art d'obrar bé, estem a les seves mans.

Salm responsorial 62,2.3-4.5-6.8-9 (R.: 2b)
Vós, Senyor, sou el meu Déu; de bon matí jo us cerco.
Tot jo tinc set de vós,
per vós es desviu el meu cor,
com terra eixuta, sense una gota d'aigua.

R. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.

Jo us contemplava al vostre santuari
quan us veia gloriós i poderós.
L'amor que em teniu val més que la vida;
per això els meus llavis us lloaran. R.

Que tota la vida us pugui beneir
i alçar les mans lloant el vostre nom.
Saciat del bo i millor,
us lloaré amb el goig als llavis. R.

Perquè vós m'heu ajudat,
i soc feliç sota les vostres ales.
La meva ànima s'ha enamorat de vós,
em sosté la vostra mà. R.

O bé:

Lectura primera Sir 39,8-14
L'omplirà un esperit d'intel·ligència
Lectura del llibre de Jesús, fill de Sira
Si el gran Senyor ho vol així, un esperit d'intel·ligència omplirà el qui es dedica a estudiar la Llei de l'Altíssim; ell abocarà com una pluja les paraules de saviesa i en la pregària en donarà gràcies al Senyor. Encertarà el sentit dels consells i dels proverbis, en descobrirà tot el secret. Farà conèixer la doctrina que ell ha après i es gloriarà de la Llei que dona vida. La seva saviesa n'instruirà molts, i no oblidaran mai el seu bon nom. El seu record no desapareixerà, d'una generació a l'altra es mantindrà la seva anomenada. El poble reunit parlarà de la seva saviesa, i en dies d'aplec tothom el lloarà.

Salm responsorial 118,9.10.11.12.13.14 (R.: 12b)
Com mantindrà pur, un jove, el seu camí?
Vivint d'acord amb la vostra paraula.
Us he buscat amb tot el cor,
no deixeu que m'aparti dels manaments.

R. Senyor, feu que aprengui els vostres decrets.

Guardo al fons del cor el que heu promès,
per no pecar contra vós.
Sou beneït, Senyor,
feu que aprengui els vostres decrets. R.

Els meus llavis compten una a una
les sentències que vós heu donat.
Soc més feliç guardant el pacte
que fruint de grans riqueses. R.

Lectura segona Fl 3,17-4,1
Germans meus estimats i enyorats, manteniu-vos així, en el Senyor
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips
Germans, seguiu el meu exemple i fixeu-vos en els qui viuen segons el model que teniu en mi. Us ho he dit sovint i ara ho repeteixo amb llàgrimes als ulls: N'hi ha molts que, pel seu estil de viure, són contraris a la creu de Crist. El terme on s'encaminen és la perdició, el déu que adoren és el ventre, i la seva glòria, la posen en les parts vergonyoses; tot el que aprecien són valors terrenals. Però nosaltres tenim la nostra ciutadania al cel; d'allà esperem un Salvador, Jesucrist, el Senyor, que transformarà el nostre pobre cos per configurar-lo al seu cos gloriós, gràcies a aquella acció poderosa que li ha de sotmetre tot l'univers. Per tant, germans meus estimats i enyorats, vosaltres que sou el meu goig i la meva corona, manteniu-vos així, en el Senyor, estimats meus.

Al·leluia Mt 5,16
La vostra llum ha de resplendir davant la gent.
Llavors, en veure el bé que heu obrat,
glorificaran el vostre Pare del cel.

Evangeli Mt 5,13-19
Vosaltres sou la llum del món
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal ha perdut el gust, amb què la tornarien salada? No serà bona per a res. La llançaran al carrer i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. Un poble dalt d'una muntanya no es pot amagar. Tampoc, quan algú encén un llum, no el posa sota una mesura, sinó en un lloc alt, i fa llum a tots els qui són a casa. Igualment ha de resplendir la vostra llum davant la gent. Llavors, en veure el bé que heu obrat, glorificaran el vostre Pare del cel. No us penseu que jo vinc a desautoritzar els llibres de la Llei i dels Profetes. No vinc a desautoritzar-los sinó a completar-los. Us ho dic amb tota veritat: Mentre durin el cel i la terra, no passarà per alt ni la lletra més menuda, ni el tret més insignificant dels llibres de la Llei. Tot es complirà. Per tant, aquell que deixi de complir un dels manaments més petits, i ensenyi els altres a fer el mateix, serà tingut pel més petit en el Regne del cel; però aquell que els compleixi i ensenyi a fer-ho, serà tingut per gran en el Regne del cel».

O bé:

Al·leluia Jo 15,9b.5b
Manteniu-vos en l'amor que us tinc, diu el Senyor;
qui està en mi i jo en ell dona molt de fruit.

Evangeli Jo 17,20-26
Vull que estiguin amb mi allà on jo estic
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps Jesús alçà els ulls al cel i pregà dient: «Pare sant, no prego només per ells, sinó també pels qui creuran en mi gràcies a la seva paraula. Que tots siguin u. Que estiguin en nosaltres, Pare, com vós esteu en mi i jo en vós. Així el món creurà que vós m'heu enviat. La glòria que vós m'heu donat, jo també els l'he donada a ells, perquè siguin u com nosaltres som u. Que jo estigui en ells i vós en mi, que siguin plenament u. Així el món coneixerà que vós m'heu enviat i que els heu estimat com m'heu estimat a mi. Pare, vós me'ls heu donat; vull que estiguin amb mi allà on jo estic, i que vegin la meva glòria, la que m'heu donat per haver-me estimat ja abans de crear el món. Pare bo, el món no us ha conegut, però jo us he conegut, i ells han conegut que vós m'heu enviat. Jo els he fet conèixer el vostre nom i els el faré conèixer més encara, perquè l'amor amb què m'heu estimat estigui en ells, i també hi estigui jo».