12 d'octubre

MARE DE DÉU DEL PILAR

FestaLectura primera 1Cr 15,3-4.15-16;16,1-2
Portaren l'arca de Déu i la posaren dins el tabernacle
que David li havia fet preparar
Lectura del primer llibre de les Cròniques
En aquells dies, David reuní a Jerusalem tot el poble d'Israel, per traslladar l'arca del Senyor al lloc que li havia preparat. Reuní també els descendents d'Aharon i els levites.
Els levites portaven a l'espatlla l'arca de Déu amb les barres, tal com ho havia manat Moisès, d'acord amb les ordres que havia rebut del Senyor. David encarregà als caps dels levites que col·loquessin els seus germans cantors, amb els seus instruments, les arpes, les lires i els címbals, i que entonessin cants d'alegria. Els levites portaren l'arca de Déu i la posaren dins el tabernacle que David li havia fet preparar. Després, a la presència de Déu, oferiren holocaustos i víctimes de comunió. Quan David hagué acabat d'oferir aquests sacrificis, beneí el poble en el nom del Senyor.

O bé:

Lectura primera Fets 1,12-14
Tots unànimement assistien sens falta a les hores de pregària,
amb Maria, la mare de Jesús
Lectura dels Fets dels Apòstols
Després de veure com Jesús era endut al cel, els apòstols se'n tornaren a Jerusalem des de la muntanya de les Oliveres, que és vora mateix de Jerusalem, a la distància que era permès de recórrer durant el repòs del dissabte. Entraren a la ciutat i pujaren a la sala on s'allotjaven. Eren Pere, Joan, Jaume, Andreu, Felip, Tomàs, Bartomeu, Mateu, Jaume, fill d'Alfeu, Simó, el Zelador, i Judes, fill de Jaume. Tots unànimement assistien sens falta a les hores de pregària, amb les dones, amb Maria, la mare de Jesús, i els seus germans.

Salm responsorial 26,1.3.4.5
El Senyor m'il·lumina i em salva,
qui em pot fer por?
El Senyor és el mur que protegeix la meva vida,
qui em pot esfereir?

R. El Senyor m'ha exalçat
i ha posat sobre el meu cap
una corona resplendent.

Ni que acampés contra mi tot un exèrcit,
el meu cor no temeria;
per més que em declaressin la guerra,
jo em sentiria confiat. R.

Una cosa he demanat al Senyor,
i la desitjo amb tota l'ànima:
poder viure a la casa del Senyor
tots els dies de la vida,
per fruir-hi de l'estima del Senyor
i vetllar pel seu temple. R.

Ell m'amaga al seu costat,
en dies de desgràcia;
m'encobreix dintre el recer de casa seva,
m'encamina a la roca inaccessible. R.

Al·leluia Salm 39,3d.4a
Ha posat els meus peus sobre la roca
i ha inspirat als meus llavis un càntic nou.

Evangeli Lc 11,27-28
Sortoses les entranyes que us van dur
Lectura de l'evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, mentre Jesús parlava, una dona cridà entre la gent: «Sortoses les entranyes que us van dur i els pits que us van criar».
Però Jesús li respongué: «Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden».