5 d'octubre

TÉMPORES D'ACCIÓ DE GRÀCIES I DE PETICIÓ


MISSA QUAN LES TÉMPORES SE CELEBREN
NOMÉS EL DIA 5 D'OCTUBRE


Lectura primera Dt 8,7-18
Déu t’ha donat la força per a enriquir-te
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès digué al poble: «El Senyor, el teu Déu, et portarà en un país fèrtil, un país de rierols, de fonts i d’aigües profundes, que afloren a les valls i a les muntanyes, un país de blat i d’ordi, de vinyes, figueres i magraners, d’oli i de mel, un país on el pa és abundant, on no manca res, un país on hi ha pedres de ferro, on podràs extreure el coure de dintre les muntanyes. T’alimentaràs bé, fins a saciar-te, i donaràs gràcies al Senyor, el teu Déu, pel país fèrtil que t’haurà donat. Guarda’t bé d’oblidar mai el Senyor, el teu Déu: no deixis mai de complir els seus manaments, les seves decisions i els seus decrets que jo et dono avui. T’alimentaràs fins a saciar-te, viuràs en edificis confortables, es multiplicaran els teus ramats de vaques i d’ovelles, acumularàs plata i or, i augmentaran tots els teus béns. Mira llavors que no s’enorgulleixi el teu cor i ja no et recordis més del Senyor, el teu Déu, que et va fer sortir de la terra d’Egipte, un lloc d’esclavatge; que t’ha fet passar per aquest desert immens i terrible, infestat de serps verinoses i d’escorpins, una terra eixuta, sense aigua, on per a tu va fer saltar un doll d’aigua de la roca dura, i t’hi alimentava amb el mannà, que els teus pares no coneixien. Et va afligir i et va provar perquè a la fi et volia afavorir. Llavors, doncs, quan hauràs acumulat tots aquells béns, no pensis dintre teu que te’ls ha donat la teva força i l’energia de les teves mans: recorda’t del Senyor, el teu Déu: ell, que volia complir l’aliança que havia jurat als teus pares, és qui t’ha donat la força per a enriquir-te».

Salm responsorial 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd (R.: 12b)
Sou beneït, Senyor, Déu del nostre pare Israel,
des de sempre i per sempre.

R. Vós, Senyor, teniu la sobirania sobre tot el món.

Són vostres, Senyor, la grandesa i el poder,
la glòria, l’esplendor, la majestat;
perquè al cel i la terra tot és vostre. R.

Són vostres els regnes amb els seus sobirans.
Vós doneu la riquesa i els honors. R.

Vós teniu la sobirania sobre tot el món;
està a les vostres mans donar força i valentia,
fer créixer tota cosa i confortar-la. R.

Lectura segona 2C 5,17-21
Reconcilieu-vos amb Déu
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, aquells qui viuen en Crist són una creació nova; tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de reconciliació. Perquè Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no retraient-li més les culpes, i a nosaltres ens ha encomanat que portéssim el missatge de la reconciliació. Per tant, nosaltres fem d’ambaixadors de Crist, i és com si Déu mateix us exhortés a través nostre. Us ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu. Déu va tractar com a pecador aquell que no havia experimentat el pecat, perquè en ell nosaltres poguéssim ser justos segons la justícia de Déu.

Al·leluia Mc 1,15
El Regne de Déu és a prop.
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.

Evangeli Mt 7,7-11
Tothom qui demana, obté
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu, i Déu us obrirà, perquè tothom qui demana, obté, tothom qui cerca, troba, a tothom qui truca, li obren. Si a algun de vosaltres el fill li demana pa, qui hi haurà que li doni una pedra? O bé si li demana un peix, qui hi haurà que li doni una serp? Penseu, doncs, que si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del cel donarà coses bones als qui les hi demanen».

MISSES PER A LA CELEBRACIÓ
DE LES TÉMPORES EN TRES DIES


Dia d'acció de gràcies

I. LECTURA PRIMERA I SALM RESPONSORIAL

1
Lectura primera Dt 8,7-18
Déu t’ha donat la força per a enriquir-te
Lectura del llibre del Deuteronomi
Moisès digué al poble: «El Senyor, el teu Déu, et portarà en un país fèrtil, un país de rierols, de fonts i d’aigües profundes, que afloren a les valls i a les muntanyes, un país de blat i d’ordi, de vinyes, figueres i magraners, d’oli i de mel, un país on el pa és abundant, on no manca res, un país on hi ha pedres de ferro, on podràs extreure el coure de dintre les muntanyes. T’alimentaràs bé, fins a saciar-te, i donaràs gràcies al Senyor, el teu Déu, pel país fèrtil que t’haurà donat. Guarda’t bé d’oblidar mai el Senyor, el teu Déu: no deixis mai de complir els seus manaments, les seves decisions i els seus decrets que jo et dono avui. T’alimentaràs fins a saciar-te, viuràs en edificis confortables, es multiplicaran els teus ramats de vaques i d’ovelles, acumularàs plata i or, i augmentaran tots els teus béns. Mira llavors que no s’enorgulleixi el teu cor i ja no et recordis més del Senyor, el teu Déu, que et va fer sortir de la terra d’Egipte, un lloc d’esclavatge; que t’ha fet passar per aquest desert immens i terrible, infestat de serps verinoses i d’escorpins, una terra eixuta, sense aigua, on per a tu va fer saltar un doll d’aigua de la roca dura, i t’hi alimentava amb el mannà, que els teus pares no coneixien. Et va afligir i et va provar perquè a la fi et volia afavorir. Llavors, doncs, quan hauràs acumulat tots aquells béns, no pensis dintre teu que te’ls ha donat la teva força i l’energia de les teves mans: recorda’t del Senyor, el teu Déu: ell, que volia complir l’aliança que havia jurat als teus pares, és qui t’ha donat la força per a enriquir-te».

Salm responsorial 1Cr 29,10.11abc.11d-12a.12bcd (R.: 12b)
Sou beneït, Senyor, Déu del nostre pare Israel,
des de sempre i per sempre.

R. Vós, Senyor, teniu la sobirania sobre tot el món.

Són vostres, Senyor, la grandesa i el poder,
la glòria, l’esplendor, la majestat;
perquè al cel i la terra tot és vostre. R.

Són vostres els regnes amb els seus sobirans.
Vós doneu la riquesa i els honors. R.

Vós teniu la sobirania sobre tot el món;
està a les vostres mans donar força i valentia,
fer créixer tota cosa i confortar-la. R.

2
Lectura primera Gn 1,27-30
El domini de l’home sobre el món és do de Déu
Lectura del llibre del Gènesi
Déu creà l’home a la seva imatge, el creà a imatge de Déu; creà l’home i la dona. Déu els beneí dient-los: «Sigueu fecunds, multipliqueu-vos, ompliu la terra i domineu-la; tingueu sotmesos els peixos del mar, els ocells del cel i tots els animals que s’arrosseguen per terra». Déu digué encara: «Us dono totes les herbes que granen per tota la terra, i tots els arbres que donen fruit amb la seva llavor; seran el vostre aliment. I a tots els animals feréstecs, a tots els ocells del cel i a totes les bestioles que s’arrosseguen per terra, a tots els éssers vius, els dono l’herba verda per aliment». I va ser així.

Salm responsorial 8,4-5.6-7.8-9.10 (R.: cf. 7)
Quan miro el cel que han creat les mans vostres,
la lluna i els estels que hi heu posat,
jo dic: Què és l’home, perquè us en recordeu,
què és un mortal, perquè li doneu autoritat?

R. Senyor, heu fet l’home
rei de les coses que heu creat.

Gairebé l’heu igualat als àngels,
l’heu coronat de glòria i de prestigi,
l’heu fet rei de les coses que heu creat,
tot ho heu posat sota els seus peus. R.

Ramades de vedells i d’ovelles,
fins i tot els animals de la selva,
l’ocell que vola i els peixos del mar,
i tot el que segueix els camins dels oceans. R.

Senyor, sobirà nostre, que n’és, de gloriós,
el vostre nom per tota la terra! R.

II. LECTURA SEGONA

1
Lectura segona Col 3,15b-17
Sigueu agraïts
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, sigueu agraïts. Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l’Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d’obra, feu-ho en nom de Jesús, el Senyor, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies.

2
Lectura segona Ap 4,10-11
Els ancians es prosternaven per a donar gràcies
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan
Jo, Joan, vaig veure que els vint-i-quatre ancians es prosternaven davant el qui seu al tron, el qui viu pels segles dels segles, l’adoraven i deixaven davant d’ell les seves corones tot dient: «Senyor, Déu nostre, sou digne de rebre la glòria, l’honor i el poder, perquè vós heu creat tot l’univers. Quan res no existia, vós vau voler que tot fos creat».

III. EVANGELI, AL·LELUIA I VERS ABANS DE L’EVANGELI

Al·leluia
Oh Déu, us lloem. Senyor, us glorifiquem.
Oh Pare etern, tota la terra us venera.

1
Evangeli Lc 17,11-19
Es prosternà als peus de Jesús i li donava gràcies
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
Un dia, Jesús, tot anant a Jerusalem, passava entre Samaria i Galilea. Al moment que entrava en un poblet li sortiren deu leprosos, que s’aturaren un tros lluny i cridaren: «Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!». En veure’ls Jesús els digué: «Aneu a presentar-vos als sacerdots».
Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un d’ells, quan s’adonà que estava bo, tornà enrere donant glòria a Déu amb grans crits, es prosternà als peus de Jesús amb el front fins a terra i li donava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «No eren deu els qui han estat purificats? On són els altres nou? Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?». Llavors li digué: «Aixeca’t i ves-te’n. La teva fe t’ha salvat».

2
Evangeli Mc 5,18-20
Li digué que expliqués tot el que el Senyor li havia fet
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
En aquell temps, quan Jesús pujava a la barca, el qui havia estat endimoniat li demanava que el volgués amb ell, però Jesús no ho acceptà i li digué que tornés a casa seva, amb els seus, i els expliqués tot el que el Senyor li havia fet i com s’havia compadit d’ell. Aquell home se n’anà i proclamava per tota la Decàpolis el que Jesús li havia fet, i tothom se’n meravellava.


Dia penitencial

I. LECTURA PRIMERA I SALM RESPONSORIAL

1
Lectura primera Ez 18,21-23.30-32
Convertiu-vos, no sigueu més infidels
Lectura de la profecia d’Ezequiel
El Senyor diu: «Si el pecador es converteix, si no torna més a pecar, guarda els meus preceptes i obra amb justícia i bondat, viurà i se salvarà de la mort. No li tindré en compte cap de les seves faltes, sinó el bé que ha fet, i viurà. Us penseu que jo desitjo la mort del pecador? Diu l’oracle del Senyor: El meu desig és que abandoni els mals camins i visqui. Per això, poble d’Israel, sapigueu que jo judicaré cadascú segons el seu comportament, diu l’oracle del Senyor. Convertiu-vos, no sigueu més infidels, si voleu que les vostres culpes no us facin caure. Desfeu-vos de totes les vostres infidelitats, renoveu el vostre cor i el vostre esperit. No vulgueu morir, poble d’Israel! Jo no desitjo la mort de ningú, diu l’oracle del Senyor. Convertiu-vos i salveu la vida».

Salm responsorial 50,3-4.5-6a.12-13.14 i 17 (R.: cf. 3a)
Compadiu-vos de mi, Déu meu, vós que estimeu tant;
per la vostra gran misericòrdia, esborreu les meves faltes;
renteu-me ben bé de les culpes,
purifiqueu-me dels meus pecats.

R. Compadiu-vos de nosaltres, Senyor,
perquè hem pecat.

Ara reconec les meves faltes,
tinc sempre present el meu pecat.
Contra vós, contra vós sol he pecat,
i he fet el que és dolent als vostres ulls. R.

Déu meu, creeu en mi un cor ben pur,
feu renéixer en mi un esperit ferm.
No em llanceu de la vostra presència,
ni em prengueu el vostre esperit sant. R.

Torneu-me el goig de la vostra salvació,
que em sostingui un esperit magnànim.
Obriu-me els llavis, Senyor,
i proclamaré la vostra lloança. R.

2
Lectura primera Jl 2,12-18
Esquinceu-vos el cor, i no els vestits
Lectura de la profecia de Joel
Diu l’oracle del Senyor: «Ara, convertiu-vos a mi amb tot el vostre cor; dejuneu, ploreu, poseu-vos de dol! Esquinceu-vos el cor, i no els vestits! Convertiu-vos al Senyor, el vostre Déu; ell és benigne i entranyable, lent per al càstig, ric en l’amor, i es desdiu de fer el mal». Qui sap si es penedirà i es desdirà, si encara beneirà la terra i podreu oferir al Senyor, el nostre Déu, pans, oli i vi? Toqueu el corn a Sió, proclameu un dejuni, un dia de dol, convoqueu un aplec, reuniu el poble, que no hi faltin ni els vells ni els infants de llet, que els esposos surtin de l’alcova i de la cambra. Que els sacerdots que oficien a la presència del Senyor plorin entre el vestíbul i l’altar i diguin: «Senyor, perdoneu el vostre poble, no abandoneu la vostra heretat a l’escarni i a les burles dels altres pobles». Que no hagin de dir entre ells: «On és el seu Déu?» Llavors el Senyor, encès de gelosia pel bon nom del seu país, es compadirà del seu poble.

Salm responsorial 129,1-2.3-4.5-6ab.6c-8 (R.: 3)
Des de l’abisme us crido, Senyor.
Escolteu el meu clam.
Estigueu atent, escolteu
aquest clam que us suplica.

R. Senyor, si tinguéssiu en compte les culpes,
qui es podria sostenir?

Si tinguéssiu en compte les culpes,
qui es podria sostenir?
Però és molt vostre perdonar,
i això ens infon respecte. R.

Confio en la paraula del Senyor.
La meva ànima hi confia.
Espera el Senyor la meva ànima,
més que els sentinelles el matí. R.

Que esperin el matí els sentinelles!
Israel espera el Senyor,
perquè són del Senyor l’amor fidel
i la redempció generosa.
És ells qui redimeix Israel
de totes les seves culpes. R.

II. LECTURA SEGONA

1
Lectura segona He 12,1-5
Alliberem-nos de tot impediment i del pecat que ens lliga
Lectura de la carta als cristians hebreus
Germans, envoltats d’un núvol tan gran de testimonis, que ens ensenyen com hem de viure la fe, alliberem-nos de tot impediment i del pecat, que amb tanta facilitat ens lliga, i, sense cansar-nos-en, llancem-nos a córrer en la prova que ens ha estat proposada.
Tinguem la mirada fixa en Jesús, que ha obert el camí de la fe i el duu a terme. Ell, per arribar a la felicitat que li era proposada, acceptà el suplici de la creu, no fent cas de la vergonya que havia de passar; així s’assegué a la dreta del tron de Déu. Tingueu present aquell que aguantà un atac tan dur contra la seva persona de part dels pecadors; així no us deixareu abatre, cansats de resistir. En la vostra lluita contra el pecat, encara no us hi heu enfrontat fins a vessar la sang. Heu oblidat les paraules encoratjadores que l’Escriptura us adreça com a fills: «Fill meu, no desestimis la correcció que ve del Senyor, no et cansis quan ell et reprèn».

2
Lectura segona 2C 5,17-21
Reconcilieu-vos amb Déu
Lectura de la segona carta de sant Pau als cristians de Corint
Germans, aquells qui viuen en Crist són una creació nova; tot el que era antic ha passat, ha començat un món nou. I tot això és obra de Déu, que ens ha reconciliat amb ell mateix per Crist i ens ha confiat a nosaltres aquest servei de reconciliació. Perquè Déu, en Crist, reconciliava el món amb ell mateix, no retraient-li més les culpes, i a nosaltres ens ha encomanat que portéssim el missatge de la reconciliació. Per tant, nosaltres fem d’ambaixadors de Crist, i és com si Déu mateix us exhortés a través nostre. Us ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu. Déu va tractar com a pecador aquell que no havia experimentat el pecat, perquè en ell nosaltres poguéssim ser justos segons la justícia de Déu.

III. EVANGELI, AL·LELUIA I VERS ABANS DE L’EVANGELI

Al·leluia Mc 1,15
El Regne de Déu és a prop.
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova.

1
Evangeli Mc 1,1-8.14-15
Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova
Lectura de l’evangeli segons sant Marc
Comença l’evangeli de Jesús, el Messies, Fill de Déu.
En el profeta Isaïes hi ha escrit això: «Jo envio davant teu el meu missatger perquè et prepari el camí. Una veu crida en el desert: Obriu una ruta al Senyor, aplaneu-li el camí».
Complint això, Joan començà a batejar en el desert. Predicava un baptisme de conversió, per obtenir el perdó dels pecats, i anaven a trobar-lo de tot arreu de Judea, amb tota la gent de Jerusalem, confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. El vestit de Joan era de pèl de camell, es cobria amb una pell a la cintura i s’alimentava de llagostes i mel boscana. I predicava així: «Després de mi ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no soc digne ni d’ajupir-me a deslligar-li la corretja del calçat. Jo us he batejat només amb aigua; ell us batejarà amb l’Esperit Sant».
Després d’haver estat empresonat Joan, Jesús es presentà a Galilea predicant la Bona Nova de Déu; deia: «Ha arribat l’hora i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova».

2
Evangeli Lc 3,7-14
Demostreu amb fets que us voleu convertir
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Joan deia a la gent que venien a fer-se batejar per ell: «Cria d’escurçons, qui us ha ensenyat mai com podreu fugir de la justícia que s’acosta? Demostreu amb fets que us voleu convertir. No us poseu a pensar que sou fills d’Abraham, que Déu pot donar fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. Ara la destral ja està clavada a la rel dels arbres, i ja sabeu que l’arbre que no dona bons fruits és tallat i llançat al foc». La gent li preguntaven: «Així, doncs, què hem de fer?» Ell els responia: «Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en té, i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els altres».
Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia també uns publicans que li deien: «I nosaltres, mestre, què hem de fer?» Ell els contestà: «No exigiu més del que està establert». Igualment uns guardes li preguntaven: «Què hem de fer també nosaltres?» Ell els deia: «No forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo; acontenteu-vos de la vostra soldada».


Dia de petició per a les activitats humanes

I. LECTURA PRIMERA I SALM RESPONSORIAL

1
Lectura primera Est 4,17b.17c-17e.17k-17l
Senyor, tot està sotmès al vostre poder
Lectura del llibre d’Ester
En aquells dies, Mardoqueu pregà al Senyor i deia, recordant-li la grandesa de les seves obres: «Senyor, rei de l’univers, tot està sotmès al vostre poder. Si vós decidiu salvar el poble d’Israel, ningú no pot res contra vós. Heu creat el cel i la terra i tot això que admirem sota el firmament. Sou el Senyor de l’univers, i ningú no es pot rebel·lar contra la vostra autoritat. No us desentengueu de la vostra heretat, del poble que vau rescatar del poder d’Egipte. Escolteu, Senyor, la meva pregària, compadiu-vos del poble que és la vostra heretat, mudeu en dies de festa el nostre dol, guardeu les nostres vides, i que puguem cantar lloances al vostre nom, Senyor; no consentiu que, amb la mort, quedin closos per sempre els llavis dels qui us beneeixen».

Salm responsorial 24,1-3.4-5c.6-7 (R.: 2a)
A vós elevo la meva ànima, Senyor.
Déu meu, en vós confio,
que no en tingui un desengany,
i no se n’alegrin els enemics.
No s’enduran un desengany els qui esperen en vós,
sinó els qui us abandonen per fiar-se del no-res.

R. Senyor, en vós confio,
que no en tingui un desengany.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me en la vostra veritat, instruïu-me,
perquè vós sou el Déu que em salveu;
i cada moment espero en vós. R.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat
i de l’amor que heu guardat des de sempre.
No us recordeu dels pecats que he comès de jove,
compadiu-vos de mi, vós que estimeu tant. R.

2
Lectura primera 1S 1,10-18
Pregà el Senyor sanglotant
Lectura del primer llibre de Samuel
En aquell temps, Anna, dolorida com estava, pregà el Senyor sanglotant i va fer aquesta prometença: «Senyor de l’univers, si teniu en compte la pena de la vostra serventa, si us en recordeu i no la deixeu oblidada i li doneu un fill, l’oferiré al Senyor per tota la vida i no es tallarà mai els cabells, en signe de la seva consagració».
Veient que allargava la seva pregària davant el Senyor, el sacerdot Elí l’observava, i s’adonà que Anna, que pregava només interiorment, movia els llavis, però no se li sentia la veu. Pensant que havia begut massa, li digué: «Què fas tan beguda? Esbrava el vi d’una vegada». Ella li contestà: «No, senyor meu, no he begut vi ni res d’alcohol, soc una dona afligida que esplaiava el cor davant el Senyor. No prenguis la teva serventa per una dona lleugera; anava parlant al Senyor perquè estic trista i apesarada». Elí li respongué: «Ves-te’n en pau. Que el Déu d’Israel et concedeixi el que has demanat». Ella li digué: «Perdona la teva serventa». Aleshores la dona se’n tornà, entrà a la sala, va menjar i el seu posat ja no era el d’abans.

Salm responsorial 27,1ab-2.7.8-9 (R.: 2a)
Clamo a vós, Senyor, que sou el meu penyal;
no feu el sord al meu crit.
Escolteu la meva veu suplicant,
quan us crido auxili
amb les mans alçades vers el santuari.

R. Escolteu, Senyor, la meva veu suplicant.

El Senyor és la muralla que em protegeix;
el meu cor hi confia.
M’ha defensat, i m’he rejovenit tot jo;
vull lloar-lo de tot cor. R.

El Senyor és la muralla del seu poble,
dona la victòria al seu Ungit.
Salveu el vostre poble,
beneïu la vostra heretat.
Sigueu el seu pastor,
preneu-los sempre als vostres braços. R.

II. LECTURA SEGONA

1
Lectura segona Jm 5,13-18
La pregària dels justos és molt poderosa
Lectura de la carta de sant Jaume
Germans meus estimats, quan passeu penes, pregueu, quan esteu contents, canteu a Déu. Si teniu algú malalt, crideu els vostres preveres perquè l’ungeixin amb oli en el nom del Senyor i preguin per ell. Aquella oració, feta amb fe, li serà saludable: el Senyor el posarà bo i li perdonarà els pecats que hagi comès. Confesseu als altres els vostres pecats perquè preguin per vosaltres, i Déu posarà remei al vostre mal. La pregària dels justos és molt poderosa. Quan Elies, que era un home com nosaltres, pregà perquè no plogués, no va ploure durant tres anys i mig. I quan després pregà demanant pluja, la pluja va caure del cel, i la terra va donar el seu fruit.

2
Lectura segona Col 1,9-11
No ens cansem de pregar que porteu una vida digna del Senyor
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses
Germans, d’ençà que ens han parlat de la vostra fe, no ens cansem de pregar demanant a Déu, que amb tota la saviesa i la intel·ligència de l’Esperit, us faci conèixer plenament allò que vol de vosaltres: que porteu una vida digna del Senyor, que el complagui en tot. Així fructificareu en tota mena d’obres bones, creixereu en el coneixement de Déu, i el seu poder gloriós us enfortirà perquè sigueu sempre pacients i constants amb alegria.

III. EVANGELI, AL·LELUIA I VERS ABANS DE L’EVANGELI

Al·leluia Salm 67,20b.21a
El Déu salvador nostre ens porta,
per a nosaltres és el Déu que salva.

1
Evangeli Mt 7,7-11
Tothom qui demana, obté
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Demaneu, i Déu us donarà, cerqueu, i trobareu, truqueu, i Déu us obrirà, perquè tothom qui demana, obté, tothom qui cerca, troba, a tothom qui truca, li obren. Si a algun de vosaltres el fill li demana pa, qui hi haurà que li doni una pedra? O bé si li demana un peix, qui hi haurà que li doni una serp? Penseu, doncs, que si vosaltres, que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, molt més el vostre Pare del cel donarà coses bones als qui les hi demanen».

2
Evangeli Lc 18,1-8
Déu farà justícia als seus elegits que li reclamen de nit i de dia
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc
En aquell temps, Jesús deia als deixebles aquesta paràbola, per ensenyar que hem de pregar sempre, sense perdre mai l’esperança: «En una ciutat hi havia un jutge que desconeixia tot temor de Déu i tota consideració als homes. A la mateixa ciutat hi havia una viuda que l’anava a trobar sovint i li deia: “Feu-me justícia contra aquest home que pledeja contra mi”. El jutge durant molts dies no li’n feia cas, però a la fi pensà: “A mi no em diu res el temor de Déu ni la consideració als homes, però aquesta viuda és tan pesada que li hauré de fer justícia; si no, anirà venint aquí fins que no podré aguantar més”».
I el Senyor digué: «Fixeu-vos què diu aquest jutge sense entranyes. I vosaltres creieu que Déu, ni que esperi pacientment, no farà justícia als seus elegits que li reclamen de nit i de dia? Us asseguro que els farà justícia molt aviat. Però quan el Fill de l’home vindrà, creieu que trobarà fe a la terra?».