2 d'octubre

SANTS ÀNGELS DE LA GUARDA

Memòria


L'evangeli d'aquesta memòria és propi.
La lectura primera és de la fèria corresponent.

Al·leluia Salm 102,21
Beneïu el Senyor, tots els seus estols,
ministres que executeu els seus designis.

Evangeli Mt 18,1-5.10
Els seus àngels veuen cara a cara el meu Pare en el cel
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En una ocasió, els deixebles preguntaren a Jesús: «Qui és el més important en el Regne del cel?» Jesús cridà un nen, el posà al mig i digué: «Us ho dic amb tota veritat: Si no us torneu com els nens, no entrareu al Regne del cel. Així, doncs, els qui es fan petits com aquest nen són els més importants en el Regne del cel. I els qui acullen un nen així en el meu nom m'acullen a mi. Sobretot no menyspreeu cap d'aquests petits: us asseguro que els seus àngels veuen cara a cara el meu Pare en el cel».