29 de setembre

SANTS ARCÀNGELS MIQUEL, GABRIEL I RAFAEL

FestaLectura primera Dn 7,9-10.13-14
Els seus servidors eren mil milers
Lectura de la profecia de Daniel
Tot mirant la visió, vaig veure que posaven uns trons, i un Vell venerable s'hi assegué. El seu vestit era blanc com la neu, i els seus cabells, com la llana blanquejada. El tron on seia era de flames i les rodes de la seva carrossa eren de foc ardent. Davant d'ell naixia i corria un riu de foc. Els seus servidors eren mil milers, els seus assistents, deu mil miríades. El tribunal s'assegué i foren oberts els llibres. Després, tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig dels núvols del cel com un Fill d'home, s'acostà al Vell venerable, el presentaren davant d'ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania és eterna, no passarà mai, la seva reialesa no decaurà.

O bé:

Lectura primera Ap 12,7-12a
Miquel i els seus àngels atacaren el Drac
Lectura de l'Apocalipsi de sant Joan
Esclatà una batalla en el cel: Miquel i els seus àngels atacaren el Drac. El Drac es defensava amb els seus àngels, però no pogueren resistir i perderen el lloc que tenien en el cel. El gran Drac, la Serp Antiga, l'anomenat Diable i Satanàs, que desencamina tot el món, va ser llançat a la terra, i també els seus àngels hi foren llançats amb ell. Llavors vaig sentir al cel una veu que cridava amb tota la força: «Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, l'hora del seu poder i del seu regne, i el seu Messies ja governa, perquè l'acusador dels nostres germans, que els acusava nit i dia davant el nostre Déu, ha estat expulsat. Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell i pel testimoniatge del seu martiri, ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort. Alegreu-vos-en, cel i tots els qui hi habiteu».

Salm responsorial 137,1-2a.2bc-3.4-5 (R.: 1c)
Us enalteixo amb tot el cor, Senyor,
us vull cantar a la presència dels àngels.
Em prosterno davant del santuari.

R. Us vull cantar a la presència dels àngels, Senyor.

Enalteixo el vostre nom,
perquè estimeu i sou fidel.
Sempre que us invocava m'heu escoltat,
heu enfortit la meva ànima. R.

En sentir el que vós heu promès,
tots els reis de la terra us lloaran
i celebraran que vós obreu així:
«Que n'és, de gran, la glòria del Senyor». R.

Al·leluia Salm 102,21
Beneïu el Senyor, tots els seus estols,
ministres que executeu els seus designis.

Evangeli Jo 1,47-51
Veureu els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l'home
Lectura de l'evangeli segons sant Joan
En aquell temps, quan Jesús veié Natanael que venia, digué d'ell: «Mireu un israelita digne d'aquest nom, un home que no enganya». Li diu Natanael: «D'on em coneixeu?» Jesús li respon: «T'he vist quan eres sota la figuera, abans que Felip et cridés». Li diu Natanael: «Rabí, vós sou el Fill de Déu, sou el Rei d'Israel». Jesús li respon: «Perquè et dic que t'he vist sota la figuera ja creus? Encara veuràs coses molt més grans». I afegí: «Us ho dic amb tota veritat: veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l'home».