DIVENDRES DE LA SETMANA XVII DURANT L'ANY / II


Lectura primera Jr 26,1-9
Tot el poble es reuní al voltant de Jeremies
en el temple del Senyor
Lectura del llibre de Jeremies
Al començament del regnat de Joaquim, fill de Josies, rei de Judà, el Senyor va fer sentir a Jeremies aquesta paraula: «Això diu el Senyor: Estigue't a l'atri del temple del Senyor i, a la gent de totes les poblacions de Judà que ve al temple per adorar el Senyor, digue'ls les paraules que t'he comunicat, sense treure'n ni una. Qui sap si en faran cas, veuran el mal que han fet, se'n penediran i jo em podré desdir del mal que pensava fer-los. Digue'ls: Això diu el Senyor: Si no m'obeïu, si no compliu la meva Llei i no feu cas del que us diuen els meus servents, els profetes, que jo us envio inútilment cada matí, faré amb aquest temple el que vaig fer amb Siló, i faré també que tots els pobles de la terra se serveixin del nom d'aquesta ciutat en les seves malediccions».
Els sacerdots, els profetes i tota la gent van sentir com Jeremies deia tot això en el temple del Senyor, i així que acabà de dir tot el que el Senyor li havia manat, l'agafaren i li digueren: «Et matarem. Per què has de profetitzar, en el nom del Senyor, que aquest temple acabarà com Siló i aquesta ciutat quedarà desolada i sense cap habitant?» Tot el poble es reuní al voltant de Jeremies en el temple del Senyor.

Salm responsorial 68,5.8-10.14 (R.: 14c)
Són més que els cabells del meu cap
els qui m'odien perquè sí;
són més forts que jo mateix
els qui em volen mal sense motiu.
M'obligaran a tornar allò que no he pres?

R. Escolteu-me, Déu meu, vós que estimeu tant.

Per vós he d'aguantar els escarnis,
i abaixo els ulls, avergonyit;
els meus germans em consideren foraster,
em desconeixen els meus familiars.
El zel del vostre temple em consumia,
i he hagut de rebre els insults
dels qui us ultratgen. R.

A vós us prego, Senyor,
en aquesta hora propícia;
escolteu-me, Déu meu, vós que estimeu tant,
vós que sou fidel a salvar els amics. R.

Al·leluia 1Pe 1,25
La paraula del Senyor dura per sempre,
i aquesta paraula és l'evangeli que us és anunciat.

Evangeli Mt 13,54-58
No és el fill del fuster? D'on li ve tot això?
Lectura de l'evangeli segons sant Mateu
En aquell temps, Jesús arribà a Natzaret, el seu poble, i ensenyava la gent en la sinagoga del poble. Ells se n'estranyaven i deien: «D'on li venen aquesta saviesa i el poder de fer miracles? No és el fill del fuster? La seva mare, no és aquella que es diu Maria? Els seus germans, no es diuen Jaume, Josep, Simó i Judes? I les seves germanes, no viuen totes entre nosaltres? D'on li ve tot això?» I se n'escandalitzaven. Jesús els digué: «Els profetes només són mal rebuts al seu poble i entre els de casa seva». I no hi va fer gaires miracles, perquè no creien en ell.